Referent pre cestovný ruch a kultúru

16.09.2020 Mesto Ružomberok
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Žilinský kraj
okres Ružomberok
Ružomberok
Námestie A. Hlinku 1
03401

Ružomberok
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa; Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 11. 2020
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 11. 2020

Dátum pridania ponuky:
23. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
23. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením:
„Žiadosť o prijatie do zamestnania – referent pre CR a kultúru – NEOTVÁRAŤ“
je potrebné doručiť do 14.10.2020 do 13.00 hodiny na adresu:
Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

Náplň (druh) práce
Spolupráca s informačnými centrami. Tvorba, spracovanie, koordinovanie a grafické návrhy propagačných materiálov Mesta Ružomberok, materiálov oddelenia regionálnej politiky (najmä súvisiacich s cestovným ruchom, kultúrou), materiálov v spolupráci s OOCR Región Liptov i propagácie cez informačné centrá. Príprava, koordinácia a zabezpečenie produktov CR. Účasť na veľtrhoch a výstavách CR, prezentácia mesta na podujatiach, na stretnutiach so subjektmi CR (najmä v súčinnosti OOCR Región Liptov). Styk so združeniami CR, najmä OOCR Región Liptov. Starostlivosť o mestskú webovú stránku- administrátor. Tvorba a správa fotobanky (za účelom propagácie mesta) a s tým súvisiaca agenda. Zabezpečenie agendy dotácií do CR podľa platného VZN. Zabezpečenie starostlivosti a informačného obsahu infokioskov a s tým súvisiaca agenda. Mobiliár CR v majetku mesta- zabezpečenie údržby a drobných opráv. Agenda Cyklokorytnička, aj zabezpečenie údržby a drobných opráv. Rozpočet pre oblasť CR – tvorba, sledovanie a s tým spojená agenda. Spolupráca pri tvorbe turisticko-informačného systému mesta. Zabezpečenie podkladov pre tlačové správy, faktové správy a iné mediálne výstupy oddelenia. Likvidácia faktúr, príprava objednávok a platobných poukazov súvisiacich s agendou oddelenia. Mauzóleum A. Hlinku a s ním spojená agenda, sprístupňovanie, aj zabezpečenie údržby a drobných opráv. Agenda v oblasti UNESCO. Mestský rozhlas – zabezpečenie funkčnosti, údržby, rekonštrukcie a rozšírenie. Pamiatková starostlivosť mesta, aj zabezpečenie údržby, opravy. Dom A. Hlinku Černová- zabezpečenie údržby, opravy. Zabezpečenie štatistických výkazov pre oblasť kultúry a cestovného ruchu, komunikácia s príslušnými úradmi.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 19:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • technická gramotnosť
 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • samostatnosť

Počítače:
 • Corel Draw - pokročilá
 • Adobe Photoshop - elementárna
 • Open Office - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady:
1. prihláška do výberového konania
2. motivačný list
3. overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, e-mailového a telefonického kontaktu
5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ( v zmysle §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
6. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať
7. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
8. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)Osobnostné predpoklady
 • analytické myslenie
 • komunikatívnosť
 • cieľavedomosť