Profesionálny náhradný rodič

20.09.2020 Centrum pre deti a rodiny Polomka
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Typ pracovnej ponuky: Sociálne služby; Opatrovateľka
Ponúkaný plat (základná mzda): 812 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
812 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
17. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
18. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

domácka práca a telepráca

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Náplň (druh) práce
Poskytovanie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí v domácom prostredí zamestnanca.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
nepretržitý pracovný režim
Nočná práca:
áno

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Nižšie stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • organizovanie a plánovanie práce
 • rozhodovanie
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • tvorivosť (kreativita)

Počítače:
 • Internet - elementárna
 • Microsoft Word - elementárna
 • Microsoft Excel - elementárna
 • Microsoft PowerPoint - elementárna
 • Microsoft Outlook - elementárna

Ďalšie požiadavky:

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
zmysel pre rodinnú výchovu, zvládanie náročných situácií, schopnosť venovať sa deťom nepretržite, chuť pomáhať deťom s vyrovnávaním sa osobných strát, odlúčením, schopnosť pracovať s deťmi od narodenia s rôznymi postihnutiami, vlastné rodinné prostredie sprístupniť zamestnávateľovi, súhlas k vykonávaniu práce od členov rodiny, úplnosť rodiny.

Požadované odborné znalosti:
zákon č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK, Dohovor o právach dieťaťa.

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu:
a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania č. 18/2020,
b) Kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) Kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,
d) Potvrdenie o príprave na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti,
e) Zhodnotenie prípravy,
f) Písomný súhlas partnera na vykonávanie PNR,
g) Profesijný štruktúrovaný životopis,
h) Doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť
uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné stým
súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
i) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných
údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Výberové konanie bude pozostávať z nasledovných etáp:
I. vstupný ústny pohovor v centre,
II. návšteva u uchádzača v jeho domácom prostredí (len v prípade, ak vyhovie pri vstupnom ústnom pohovore),
III. psychologické vyšetrenie zamerané na osobnosť uchádzača, jeho psychologické predpoklady vykonávať povolanie profesionálneho rodiča a na diagnostiku kontraindikácií k vykonávaniu danej činnosti. Potrebnú diagnostiku prostredníctvom štandardizovaných psychologických diagnostických metód vykonáva psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia (klinický psychológ) alebo v špecializačnom odbore poradenská psychológia s platnou licenciou na vykonávanie takejto psychologickej činnosti. Záver psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ v textovej časti posudku so záverom v ktorom uvedie či je uchádzač psychicky spôsobilý, resp. nespôsobilý pre prácu profesionálneho rodiča. Psychologické vyšetrenie si zabezpečuje uchádzač o pracovnú pozíciu samostatne.
Kontraindikácie psychickej spôsobilosti uchádzača sa nachádzajú v prílohe č. 2 Vyhlášky 103/2018 Z. z. Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doložiť na výberovom konaní, alebo v čo najkratšej dobe po jeho uskutočnení.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 09. 10. 2020 do 12.00 hod. V určenom termíne ich zasielajte alebo doručte osobne na adresu centra, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Presný termín výberového konania vám bude oznámený.


Osobnostné predpoklady
 • empatia
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • pozornosť
 • sebaovládanie
 • trpezlivosť
 • vnútorná stabilita
 • sebaistota
 • spoľahlivosť