Miesto práce: Slovensko
okres Brezno
Polomka
Dimitrovova 12
97666

Brezno
Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo; Psychológ
Ponúkaný plat (základná mzda): 1064 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1064,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
17. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
24. 2. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Náplň (druh) práce
Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v centre v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre centrum.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • tímová práca
 • rozhodovanie
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tvorivosť (kreativita)
 • osobnostný rozvoj

Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Znalosť príslušnej legislatívy, najmä Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu psychológa zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme:
a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania č. 4/2021
b) Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
d) Profesijný štruktúrovaný životopis,
e) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajoch,
f) Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov zasielajte na adresu centra, ktorý je uvedený v texte.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 22.04.2021 do 12.00 hod. V určenom termíne ich zasielajte alebo doručte osobne na adresu centra, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa doručených dokladov sú na výberové konanie týmto pozvaní. Výberové konanie bude dňa 22.04.2021 o 13.00 hod. v sídle centra.


V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží vypracovaný psychologický posudok, nie starší ako 1 rok, v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 22 Vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018, ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z .


Osobnostné predpoklady
 • praktické myslenie
 • trpezlivosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • sebaovládanie

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Polomka
Dimitrovova 12
97666 Polomka
Slovensko
Tel: +421905778737