Pracovník kancelárie prvého kontaktu

22.09.2020 Mesto Dolný Kubín
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Dolný Kubín
Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
02601

Dolný Kubín
Typ pracovnej ponuky: Štátna a verejná správa; Administratívny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 698 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Ponúkaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 3 – základná zložka mzdy vo výške, v závislosti od počtu rokov započítanej praxe) a pohyblivá zložka mzdy – osobný príplatok a odmeny (možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh).

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
698 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
16. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
5. 10. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Personalistika, administratíva a služby zákazníkomSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:15. 10. 2020Informácie pre záujemcu:Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
2. dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3. štátne občianstvo
4. pohlavie
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) čestné vyhlásenie o tom, že:
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé;
2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom;
3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;
4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – pracovník kancelárie prvého kontaktu - NEOTVÁRAŤ“

poštou do 02.10.2020 (vrátane)

na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu).

Predpokladaný termín výberového konania 15.10. – 21.10.2020

O mieste, termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.


Náplň (druh) práce
- Usmerňuje občanov v orientácii v budove mestského úradu.
- Poskytuje základné tlačivá a poradenstvo v súvislosti s ich vyplnením.
- Poskytuje informácie k platobným výmerom za miestne dane a miestne poplatky.
- Kontaktná osoba s verejnosťou (osobná a telefonická komunikácia).
- Prijímanie a vybavovanie občianskej inzercie, prijímanie, evidencia a spracovanie došlej a odoslanej korešpondencie.
- Zastupovanie zamestnankyne podateľne v čase jej neprítomnosti.
- Zabezpečovanie administratívnych prác spojených s riadnym a včasným doručovaním rozhodnutí týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov a s tým spojené vyúčtovanie súvisiacich nákladov.
- Prijíma sťažnosti, oznámenia, podnety a petície – zápisnice.
- Zastupovanie zamestnankyne na Centre pre občanov v čase neprítomnosti.

Ponúkané výhody
Ponúkaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 3 – základná zložka mzdy vo výške, v závislosti od počtu rokov započítanej praxe) a pohyblivá zložka mzdy – osobný príplatok a odmeny (možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh).

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Ponúkaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 3 – základná zložka mzdy vo výške, v závislosti od počtu rokov započítanej praxe) a pohyblivá zložka mzdy – osobný príplatok a odmeny (možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh).


Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie


Dĺžka praxe

aspoň 2 roky


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • samostatnosť

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Osobnostné predpoklady
 • praktické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť