Vedúci odboru služieb mesta

12.10.2020 Mesto Topoľčany
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Nitriansky kraj
okres Topoľčany
Topoľčany
Nám. M.R. Štefánika 1/1
95501

Topoľčany
Typ pracovnej ponuky: Štátna a verejná správa; Zamestnanec samosprávy
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
11. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
11. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Štátna správaSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou:Písomné prihlášky do výberového konania možno podať do 07. 10. 2020 do 12,00 hod. v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Topoľčany.

Náplň (druh) práce
Koordinácia, riadenie a kontrola činností na úseku dopravy a mestských komunikácií, odpadového hospodárstva, verejnej zelene a menších obecných služieb v meste Topoľčany.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
  • organizovanie a plánovanie práce
  • samostatnosť
  • rozhodovanie
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Počítače:
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania, všeobecná znalosť právnych predpisov vo verejnej správe, zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť

Požadované doklady:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania - z dôvodu overenia bezúhonnosti je v nej nutné uviesť nasledovné údaje:
● meno a priezvisko
● rodné priezvisko
● rodné číslo
● číslo platného občianskeho preukazu
● dátum narodenia
● miesto narodenia
● okres narodenia
● trvalé bydlisko
● štátne občianstvo
● štát narodenia
- motivačný list
- profesijný štruktúrovaný životopis
- osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Písomné prihlášky do výberového konania možno podať do 07. 10. 2020 do 12,00 hod. v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 955 01 Topoľčany. alebo poštou na adresu mesta Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1/1, 955 01 Topoľčany. Prihlášku je potrebné podať/doručiť v zalepenej obálke s označením „Sekretariát – výberové konanie (vedúci odboru služieb mesta) – neotvárať!“


Osobnostné predpoklady
  • komunikatívnosť
  • spoľahlivosť