Psychológ poradensko-psychologických služieb

06.10.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Trenčiansky kraj
okres Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
Sládkovičová 60/6
95701

Bánovce nad Bebravou
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Psychológ
Ponúkaný plat (základná mzda): 931 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
931,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
9. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
9. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Štátna správa

Náplň (druh) práce
Činnosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva:
 rodinné psychologické poradenstvo v rôznych oblastiach rodinných problémov,
 individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode (rozchode) rodičov,
 poradenská a psychologická pomoc dieťaťu a rodine pri úprave styku s rodičmi po rozvode (rozchode),
 psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine s problémom domáceho násilia,
 psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine s problémom drogovej alebo inej závislosti,
 psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine v krízových situáciách a záťažových životných situáciách a vývinových krízach,
 psychologické poradenstvo pre dieťa a rodinu v NRS, ktorá je v krízovej situácii,
 aplikácia metód psychologického rodinného poradenstva.
Činnosti v oblasti psychodiagnostiky:
 sprostredkovanie výstupov z orientačného psychologického posúdenia dieťaťa a rodiny na účely poradensko-psychologického procesu pri požiadavke na vykonanie opatrenia sociálnoprávnej ochrany u dieťaťa a rodiny,
 s ohľadom na napĺňanie potrieb zdravého a harmonického vývinu dieťaťa realizuje výkon orientačného psychologického posúdenia vzťahu manželov/rodičov dieťaťa v rozvode/rozchode a dynamiky vzťahov v rodine.
Iné činnosti súvisiace s výkonom odborných činností
 priebežné odborné vzdelávanie organizované, resp. odporúčané oddelením PPS Ústredia PSVaR,
 povinnosť zúčastňovať sa individuálnej a skupinovej supervízie,
 spracovávanie podkladov pre štatistické zisťovanie v oblasti poskytovania poradensko-psychologických služieb údajov v informačných systémoch KIDS a DMS.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - elementárna
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a slovenskej komore psychológov, Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
POŽADOVANÉ DOKLADY PRE VÝBEROVÉ KONANIE:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
b) motivačný list;
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
d) čestné prehlásenie o bezúhonnosti;
e) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass alebo jeho ekvivalent;
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície;
g) písomné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách c) a e).
Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi pošlite najneskôr do 14.09.2020, na vyššie uvedenú adresu alebo osobne v podateľni Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú
v oznámení o vyhlásení výberového konania.
Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť spolu
s požadovanými dokladmi aj písomne.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.
Na obálke uveďte číslo výberového konania.


Osobnostné predpoklady
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • sebaovládanie