Sociálny pedagóg

12.10.2020 Spojená škola
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Brezno
Pohronská Polhora
Hlavná 1
97656

Brezno
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Učiteľ 1.stupňa ZŠ, Učiteľ 2.stupňa ZŠ, Učiteľ na strednej škole
Ponúkaný plat (základná mzda): 850 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
850 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
4. 9. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
7. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Náplň (druh) práce
1) vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodnených deťom a ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.
2) Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania a vykonáva osvetovú činnosť,
3) zabezpečuje sociálny servis detí,
4) venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych mimoškolských aktívít, prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre deti, ich zákonných zástupcov a iluzívny tím MŠ, venuje sa korekcii správania detí s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
5) v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie detí, ako je šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
6) poskytuje pomoc deťom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
7) spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď.,
8) spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri nastavení vhodného prístupu k integrovaným deťom a pri tvorbe ich individuálneho výchovno - vzdelávacieho plánu,
9) spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného dieťaťa,
10) vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre detí,
11) pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
12) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
13) spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,
14) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventazdravotne postihnutého

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa
zdravotne postihnutého


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • informačná gramotnosť
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • organizovanie a plánovanie práce
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tvorivosť (kreativita)
 • tímová práca
 • samostatnosť

Počítače:
 • Open Office - pokročilá

Osobnostné predpoklady
 • analytické myslenie
 • asertivita
 • iniciatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • praktické myslenie
 • empatia
 • sebaovládanie
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť
 • vnútorná stabilita