Zástupca riaditeľa školy pre všeobecné a umel. vzdelávanie

12.10.2020 Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, P.Križku 390/4, Kremnica
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Žiar nad Hronom
Kremnica
P.Križku 390
96701

okres Žiar nad Hronom
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo, Vrcholový manažment; Riaditeľ školy, Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): 1600 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1600 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
18. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
16. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:23. 9. 2020

Náplň (druh) práce
Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Zriaďovateľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Kremnici, Ul. P.Križku 390/4, 96701 Kremnica prijme do pracovného pomeru
• zástupcu riaditeľa školy pre všeobecné a umelecké vzdelávanie

Pracovné podmienky:
• pracovný pomer na dobu určitú - s nástupom od 1.10.2020, pracovný úväzok - 37,50 hod./tt.

Požadovaná kvalifikácia
Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie potrebné požiadavky:
• znalosť práce s PC a aSc agendou,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
• riadiace a organizačné schopnosti,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• ovládanie štátneho jazyka,
• komunikatívnosť,
• aktívna znalosť anglického jazyka je vítaná.

Forma odmeňovania
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:
• prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte v elektronickej forme na emailovú adresu zriaďovateľa školy email v termíne do 20.9.2020

Adresa školy
Súkromná škola umeleckého priemyslu v Kremnici
Ul. P.Križku 390/4, 96701 Kremnica
email

Kontakt
Bližšie informácie získate na uvedenom kontakte:
e-mail: email


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 1 rok


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • organizovanie a plánovanie práce

Cudzie jazyky:
  • anglický - elementárna: A1 a A2

Počítače:
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Internet - pokročilá

Osobnostné predpoklady
  • spoľahlivosť