Vedúci školského úradu

06.09.2020 Mesto Fiľakovo
Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Lučenec
Fiľakovo
Radničná 562/25
98601

okres Lučenec
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Zamestnanec samosprávy
Ponúkaný plat (základná mzda): 927 EUR
Termín nástupu do práce: 15. 10. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
927 € za mesiac

Dátum nástupu:
15. 10. 2020

Dátum pridania ponuky:
12. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
12. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a športSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:8. 10. 2020Informácie pre záujemcu:Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• písomná Žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu) - povinne
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass – povinná príloha
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia) – povinná príloha
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti – povinná príloha
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe - povinná príloha
• súhlas so spracovaním osobných údajov – povinná príloha - vzor je prílohou tohto Oznámenia

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
Ďalšie výberové kritériá:

• osobnostné a morálne predpoklady na výkon riadiacej funkcie
• znalosť platných právnych predpisov v oblasti školstva
• bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom
• zdravotná spôsobilosť
• práca s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, práca s internetom)


Náplň (druh) práce
Vedúci ŠÚ odborne zabezpečuje činnosti obce v oblasti školstva podľa § 6 ods. 5 a činnosti obce vo veciach odborných činností a poradenstva výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 6 ods. 8 písm. a), c) a d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Fiľakovo
Radničná 562/25
98601 Fiľakovo
Slovensko
Fax: +421474381001

Ďalšie ponuky spoločnosti