Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Ružinov
Nevädzova 5
82101

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Výroba; Kontrolór
Ponúkaný plat (základná mzda): 1500 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 10. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Ponúkaný plat:
1 500 € , výška platu môže byť predmetom diskusie v závislosti od skúsenosti uchádzača

Stručná charakteristika spoločnosti:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1500 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 10. 2020

Dátum pridania ponuky:
12. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
12. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaŠtátna správaSociálne služby

Náplň (druh) práce
- vnútorná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 10/1996 Z z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, v rozsahu pôsobnosti IA MPSVR SR,
- vybavovanie a prešetrovanie sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a vybavovanie petícií v IA MPSVR SR,
- kontrola efektívnosti štátnej správy, vrátane efektívnosti poskytovania a využívania prostriedkov Európskeho spoločenstva podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,
- kontrola stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi,
- navrhovanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených vnútornou kontrolou dodržiavania ustanovení implementačných predpisov a overovanie splnenia opatrení z vykonaných vnútorných kontrol,
- vedenie centrálnej evidencie sťažností, elektronickej evidencie kontrol
- vybavovanie a prešetrovanie sťažností a iných podaní,
- kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
- spracúvanie výstupov z kontrol,
- organizačné zabezpečenie a vybavovanie sťažností a petícií, vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií,
- zabezpečenie a výkon činností pri uplatňovaní zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa príslušného vnútorného riadiaceho aktu v súvislosti s prijímaním a preverovaním podnetov týkajúcich sa oznámení o závažnej protispoločenskej činnosti podaných zamestnancami IA MPSVR SR,
- poskytovanie súčinnosti MPSVR SR, kontrolným a auditným orgánom SR, auditným orgánom EÚ pri výkone kontroly/auditu, vykonávaných v IA MPSVR SR,
- poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Ponúkané výhody
Ponúkaný plat:
1 500 € , výška platu môže byť predmetom diskusie v závislosti od skúsenosti uchádzača

Stručná charakteristika spoločnosti:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Ponúkaný plat:
1 500 € , výška platu môže byť predmetom diskusie v závislosti od skúsenosti uchádzača

Stručná charakteristika spoločnosti:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá
  • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady a zručnosti:
- znalosť legislatívy SR a EÚ, koncepcií, strategických dokumentov a metodických pokynov súvisiacich s pracovnou náplňou
- znalosť anglického jazyka vítaná

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, precíznosť, orientácia na riešenie problémov,
- výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- adaptabilita a flexibilita,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- schopnosť hľadať riešenia.

Termín nástupu:
1.10.2020/dohodou

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.9.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

email

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie na kontrolór/kontrolórka“

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr