Samostatný odborný referent na úseku účtovníctva

05.09.2020 Mesto Fiľakovo
Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Lučenec
Fiľakovo
Radničná 562/25
98601

okres Lučenec
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Ekonomika, financie, účtovníctvo, Štátna a verejná správa; Odborný referent, Referent, Účtovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 723 EUR
Termín nástupu do práce: 15. 10. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
723,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
15. 10. 2020

Dátum pridania ponuky:
10. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
11. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:6. 10. 2020Informácie pre záujemcu:Presné znenie oznamu o VK: https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/vyberove-konania/1732-oznam-o-vyberovom-konani-2020-08-10

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• písomná Žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu) - povinne
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass – povinná príloha
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia) – povinná príloha
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti – povinná príloha
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax – nepovinná príloha
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval – nepovinná príloha
• súhlas so spracovaním osobných údajov – povinná príloha - vzor je prílohou tohto Oznámenia

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne stredoškolské s maturitou
Zameranie, odbor:
• ekonomické

Ďalšie výberové kritériá:
• znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť samosprávy, ako napr. zákon o obecnom zriadení, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o účtovníctve, Opatrenie MF SR č. 16 786/2007-31 zo dňa 8.8.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o finančnej kontrole a audite
• znalosť štátneho jazyka slovom aj písmom
• práca s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, práca s internetom)
V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty
• znalosť maďarského jazyka
• odborná prax minimálne 2 roky v odbore alebo v samospráve výhodou
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
• odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval

Náplň (druh) práce
• Vedenie podvojného účtovníctva.
• Pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní.
• Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry a pod.).
• Vyúčtovanie pracovných ciest.
• Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného hľadiska.
• Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek. Monitorovanie a pravidelné sledovanie legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva a návrh ich implementácie do interných noriem zamestnávateľa
• Vypracovávanie pravidelných štvrťročných a ročných závierok a príprava podkladov pre spracovanie záverečného účtu mesta, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy.
• Komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventazdravotne postihnutého

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa
zdravotne postihnutého


Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • finančná a ekonomická gramotnosť

Počítače:
  • Internet - vysoká
  • Microsoft Word - vysoká
  • Microsoft Excel - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• písomná Žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu) - povinne
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass – povinná príloha
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia) – povinná príloha
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti – povinná príloha
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax – nepovinná príloha
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval – nepovinná príloha
• súhlas so spracovaním osobných údajov – povinná príloha - vzor je prílohou tohto Oznámenia

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne stredoškolské s maturitou
Zameranie, odbor:
• ekonomické

Ďalšie výberové kritériá:
• znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť samosprávy, ako napr. zákon o obecnom zriadení, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o účtovníctve, Opatrenie MF SR č. 16 786/2007-31 zo dňa 8.8.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o finančnej kontrole a audite
• znalosť štátneho jazyka slovom aj písmom
• práca s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, práca s internetom)
V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty
• znalosť maďarského jazyka
• odborná prax minimálne 2 roky v odbore alebo v samospráve výhodou
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
• odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval


Osobnostné predpoklady
  • precíznosť (presnosť)
  • analytické myslenie

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Fiľakovo
Radničná 562/25
98601 Fiľakovo
Slovensko
Fax: +421474381001

Ďalšie ponuky spoločnosti