Odborník / Odborníčka na finančnú legislatívu v NP PKSD

08.09.2020 Asociácia priemyselných zväzov
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Karlova Ves
Lamačská cesta 3/B
84104

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo; Finančný analytik
Ponúkaný plat (základná mzda): 1700 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

- stabilná a dlhodobá spolupráca
- rôznorodosť pracovných úloh
- rozšírenie odbornosti a prehľadu v danej oblasti
- možnosť aktívneho zapojenia sa do prípravy návrhov riešení danej problematiky

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1700 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
7. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
7. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:31. 8. 2020Informácie pre záujemcu:Uchádzači/uchádzačky pošlú do 31.8.2020 žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú: 1. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku vo forme Europass (s uvedením priebehu zamestnaní vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované; 2. Motivačný list zahŕňajúci relevantné skúsenosti; 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa); 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej min. 4 - ročnej odbornej praxi v relevantnej oblasti , resp. ekvivalentný dokument (napr. pracovná zmluva s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra).
Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle vo formáte pdf e-mailom na adresu: email alebo Žiadosť doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava s označením „Výberové konanie pre NP PKSD“.
Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.
Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Ventúrska 10, 811 01 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Náplň (druh) práce
• vytváranie ekonomických analýz, porovnanie ekonomických dát a kvantifikácia finančných dopadov legislatívnych zmien
• orientácia v makro a mikroekonomických ukazovateľoch
• príprava odborných stanovísk, vecného obsahu legislatívnych pripomienok a iniciatívnych návrhov v oblasti financií pre obhajobu záujmov Asociácie priemyselných zväzov (APZ) v rámci projektu Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len „NP PKSD“)
• sledovanie nových trendov a vývoj v danej oblasti na národnej a nadnárodnej úrovni
• odborná podpora pracovných komisií pre finančnú oblasť a jednotlivých zväzov za účelom ich oboznámenia s legislatívnymi zmenami, prípravou stanovísk a materiálov a obhajovanie ich záujmu
• aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch a seminároch
• zastupovanie APZ pred orgánmi štátnej správy – konzultácie, pripomienkové a rozporové konania
• príprava manažérskych sumárov odborných štúdií a analýz pre potreby APZ
• iná odborná expertná činnosť týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov
• činnosti budú vykonávané v rámci projektu NP PKSD na pracovnej pozícii (Expert na dennej báze – Odborník na finančnú legislatívu)
• podmienkou je preukázaná pracovná skúsenosť v oblasti financií

Ponúkané výhody
- stabilná a dlhodobá spolupráca
- rôznorodosť pracovných úloh
- rozšírenie odbornosti a prehľadu v danej oblasti
- možnosť aktívneho zapojenia sa do prípravy návrhov riešení danej problematiky

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

- stabilná a dlhodobá spolupráca
- rôznorodosť pracovných úloh
- rozšírenie odbornosti a prehľadu v danej oblasti
- možnosť aktívneho zapojenia sa do prípravy návrhov riešení danej problematiky


Požadované vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 4 roky


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • samostatnosť

Cudzie jazyky:
 • anglický - pokročilá: B1 a B2

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

- odborný prehľad a predchádzajúce skúsenosti z verejnej alebo súkromnej sféry
- prehľad legislatívy v danej oblasti
- analyzovanie a riešenie problémov
- kultivovaný písomný prejav
- kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
- samostatnosť
- znalosť formálnej úpravy dokumentov a písania odborných textov
- zmysel pre detail


Osobnostné predpoklady
 • analytické myslenie
 • iniciatívnosť
 • precíznosť (presnosť)