Farmaceut

22.09.2020 LEKÁREŇ PHARMACIA, s.r.o.
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Prešovský kraj
okres Bardejov
Bardejov
Dlhý rad 6
08501

Bardejov
Typ pracovnej ponuky: Zdravotníctvo a farmácia; Farmaceut
Ponúkaný plat (základná mzda): 1000 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1000 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
7. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
7. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Chemická výroba a farmácia

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:13. 8. 2020

Náplň (druh) práce
 zodpovedá za dodržiavanie zákonných ustanovení o lekárni, o skladovaní spotrebného materiálu a liekov. Organizuje prácu tak, aby úlohy boli plnené v požadovanej kvalite.
 kontroluje správne objednávanie liekov a iného voľnopredajného tovaru v rozsahu povoleného predmetu činnosti spoločnosti.
 pri kontrole dbá na dodržiavanie hygienických zásad prepravy a vylúčenie kontaminácie podľa platných predpisov. Pri dodávkach poštou kontrolu neporušenosť zásielky. Pri reklamáciách zásielky postupuje v súlade s platnými predpismi o reklamácii výrobkov za prítomnosti prepravcu.
 pri kontrole skladovania zisťuje, či sa táto činnosť vykonáva podľa požiadaviek osobitných predpisov a či sú spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál vyraďované v nadväznosti na prekročenú expiráciu alebo lehotu použiteľnosti, resp. na vyradenie ktorých dal pokyn príslušný orgán. Túto kontrolu, ako aj priebežný dohľad zabezpečuje v súlade s citovanými zásadami.
 je povinný dodržiavať podmienky skladovania pri liekoch so zníženou teplotou a špeciálnym režimom.
 vykonáva senzorickú kontrolu výrobkov pri vstupnej kontrole dodávok surovín, ako aj v priebehu skladovania. V priebehu podozrenia na nevyhovujúcu akosť upozorní na to dodávateľa a oprávnenú organizáciu a v súčinnosti s ňou zabezpečí preskúšanie a overenie takejto šarže. Zodpovedá za to, že spoločnosť preberá a distribuuje len výrobky, ktoré boli uznané za vyhovujúce.
 v súlade s predmetom svojej činnosti spolupracuje s inšpektormi ŠÚKL, so zmocnenými pracovníkmi poverenými kontrolou liečiv, umožní úplnú kontrolu a predloží všetky požadované nutné doklady a záznamy nevyhnutné k tejto inšpekcii. Podľa potreby a požiadaviek vydá vzorky ku kontrole v predpísanom množstve.
 zabezpečuje expedíciu liekov, voľnopredajného sortimentu - OTC, zdravotníckeho materiálu a ostatného tovaru.
 je povinný riadiť sa rozhodnutiami Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv uvedenými v Správach o kvalite liečiv.
 zodpovedá za správne a včasné spracovanie uzávierky pre jednotlivé zdravotné poisťovne, dodržiava všetky ustanovenia vyplývajúce zo zmluvy so zdravotnými poisťovňami
 poskytuje lekárenskú starostlivosť podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov
 je povinný dodržiavať predpisy v súlade so zákonom č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychoptropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
 je povinný doržiavať požiadavky správnej lekárenskej praxe v súlade s ustanoveniami vyhlášky MZ SR čr. 129/2012 Z.z.
 zabezpečuje vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby
 je povinný dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, hygienické, protiepidemické a protipožiarne predpisy
 je povinný dodržiavať hygienicko-sanitačný režim a prevádzkový poriadok
 je povinný dodržiavať reklamačný poriadok vo vzťahu k pacientom
 je povinný viesť predpísanú dokumentáciu, podávať hlásenia podľa platných právnych predpisov a plniť úlohy ustanovené pre potreby zdravotníckej informačnej sústavy
 je povinný vykonávať administratívne práce podľa pokynov nadriadeného
 je zodpovedný za vedenie evidencie príjmu liekov, správne priradenie skladových kariet a dodržiavanie cenotvorby.
 je povinný dodržiavať ceny v zmysle cenotvorby MZ SR, a pri neregulovaných cenách dodržiavať pokyny zamestnávateľa
 je povinný vystavovať tovar v zmysle pokynov zamestnávateľa
 zodpovedá za tržby, za ich správnu evidenciu a odovzdávanie

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 16:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore farmácia


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
  • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Cudzie jazyky:
  • anglický - elementárna: A1 a A2

Osobnostné predpoklady
  • spoľahlivosť
  • komunikatívnosť