Projektový manažér

14.08.2020 Metodicko-pedagogické centrum
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Prešovský kraj
okres Prešov
Prešov
Ševčenkova 11
08001

okres Prešov
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo, Obchod, Výroba; Finančný manažér, Obchodný manažér, Projektový manažér
Ponúkaný plat (základná mzda): 1950 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1950 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
6. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
7. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaVýchova, vzdelávanie a šport

Náplň (druh) práce
zodpovednosť za:
• riadenie, kontrolu a plnenie odborných a koncepčných činností spojených s implementáciou
Národného projektu
• riadenie, koordináciu a kontrolu administratívneho a riadiaceho personálu projektovej kancelárie,
• dodržiavanie časového harmonogramu projektu, podrobného opisu projektu a rozpočtu národného projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a ďalšími relevantnými usmerneniami a dokumentmi,
• prípravu plánu riadenia rizík pred začatím realizácie projektu, riadenie rizík projektu,
• spracovanie žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP a za predkladanie návrhov na prípadné zmeny ná-rodného projektu sprostredkovateľskému orgánu /SO/,
• vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich predkladanie na SO,
• riadenie procesu spracovania pripomienok k podkladovým materiálom RO v oblasti ŠF ,
• koordináciu procesu finančného riadenia projektu,
• monitoring, publicitu a hodnotenie projektu,
• prípravu podkladových materiálov a komunikáciu s externými audítormi a kontrolnými orgánmi,
• zodpovedá za zabezpečenie komunikácie, súčinnosti a s vecne príslušnými útvarmi MŠVVaŠ SR podľa charakteru národného projektu,
• výkon finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z.o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojej úrovni,
• komunikáciu so SORO/RO v rámci riadenia projektu a riaditeľmi škôl a expertmi zapojenými do projektu,
• kontrolu refundácie miezd pedagogických asistentov a odborných zamestnancov, objem realizovaných personálnych výdavkov zamestnancov prijatých a dohodu o vykonaní práce resp. dohodu o pracovnej činnosti,

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 2 roky


Zručnosti, schopnosti
Cudzie jazyky:
  • anglický - pokročilá: B1 a B2

Ďalšie požiadavky:

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požadované zručnosti:
• min. 2 ročná prax v oblasti projektového riadenia,
• práca s PC: Word, Excel, PowerPoint, internet, Outlook,

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky:
• samostatnosť, tímová práca,
• komunikatívnosť, asertivita,
• flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
• riadiace a organizačné schopnosti.