Koordinátor partnera národného projektu

08.09.2020 Inštitút pre výskum práce a rodiny
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Župné Námestie 5-6
81241

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Špedícia, doprava a logistika; Koordinátor
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

platová trieda 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
4. 8. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
4. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 40

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Požadované doklady a prílohy:
- kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné námestie 5-6, 812 41 Bratislava alebo poštou na adresu: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné námestie 5-6, 812 41 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: Koordinátor partnera národného projektu „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“ .

Náplň (druh) práce
Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:
- zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s prípravou a realizáciou vzdelávania,
- zodpovedá za koordináciu administratívnych aspektov a procesov v súvislosti so zabezpečovaním vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích programoch,
- vyberá lektorov pre vzdelávacie programy,
- koordinuje expertov pri tvorbe vzdelávacích programov, ktoré sú súčasťou akreditačného spisu žiadosti o akreditáciu,
- v spolupráci s garantom, lektormi a expertmi pripravuje a predkladá MPSVR SR akreditačné spisy,
- aktívne komunikuje s manažérmi metodického riadenia a lektormi,
- aktívne komunikuje s jednotlivými aktérmi národného projektu na úrovni partnera (s lektormi, s expertmi, členmi skúšobnej komisie a supervízormi) a sprostredkováva komunikáciu medzi nimi,
- zabezpečuje administráciu vzdelávacích programov (osvedčenia a pod.),
- oznamuje údaje ministerstvu na účely centrálnej evidencie vydaných osvedčení o špecializácii a osvedčení o odbornej spôsobilosti a štátnych štatistických zisťovaní,
- vykonáva zber údajov pre systematické hodnotenie vzdelávacích aktivít,
- vykonáva agendu spojenú so služobnými cestami
- vykonáva ďalšie činnosti v súlade s organizačným poriadkom.

Ponúkané výhody
platová trieda 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

platová trieda 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 1 rok


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • analyzovanie a riešenie problémov
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • organizovanie a plánovanie práce
  • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
  • tímová práca

Počítače:
  • Microsoft Outlook - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá