Inšpektor Mestskej polície v Banskej Bystrici

02.08.2020 Mesto Banská Bystrica
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
Banská Bystrica
Československej armády 26
97401

Banská Bystrica
Typ pracovnej ponuky: Civilná ochrana a bezpečnosť, Manažment kvality; Kontrolór, Policajt
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
- príspevok zamestnávateľa na rekreáciu,
- príspevok zamestnávateľa na regeneráciu síl formou zľavových kupónov,
- sociálne zabezpečenie v zmysle Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
31. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
3. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníciSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou:osobné pohovory

Náplň (druh) práce
Zabezpečovanie verejného poriadku v meste v nepretržitej pracovnej prevádzke v pešej alebo motorizovanej hliadke v súlade s ustanoveniami Zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Ponúkané výhody
- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
- príspevok zamestnávateľa na rekreáciu,
- príspevok zamestnávateľa na regeneráciu síl formou zľavových kupónov,
- sociálne zabezpečenie v zmysle Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
nepretržitý pracovný režim
Nočná práca:
áno

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Ponúkané výhody

- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
- príspevok zamestnávateľa na rekreáciu,
- príspevok zamestnávateľa na regeneráciu síl formou zľavových kupónov,
- sociálne zabezpečenie v zmysle Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.


Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:
- minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
- vek najmenej 21 rokov
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- telesná spôsobilosť
- duševná spôsobilosť
- vodičský preukaz skupiny B
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

- kurz odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície v zmysle § 25 Zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov výhodou, možnosť absolvovania po prijatí za príslušníka MsP
- zbrojný preukaz skupiny C výhodou, možnosť získať po prijatí za príslušníka MsP
- absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky
- úspešné absolvovanie pracovného pohovoru s vedením MsP
- znalosť slovenského jazyka slovom i písmom
- znalosť cudzích jazykov výhodou
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu s uvedením presnej adresy pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt
- podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov
(vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica– zamestnanie v samospráve)
Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.
Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.
Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2020, prípadne dohodou
Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31.08.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu:

Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica