Právnik junior

13.08.2020 Generálny investor Bratislavy
Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Petržalka
Záporožská 5
85292

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Právo a legislatíva; Právnik
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

1. peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok na DDS
2. pružný pracovný čas
3. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
4. príspevok na stravovanie

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
27. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
28. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

StavebníctvoSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:24. 8. 2020Informácie pre záujemcu:Informácie o výberovom konaní
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Motivačný list, ktorý zhrnie skúsenosti a úspechy uchádzača, aplikovateľné na tejto pozícii.
4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – firemný právnik junior- neotvárať“, najneskôr do 24.08.2020 na adresu:
Generálny investor Bratislavy, p. o.
Záporožská 5
852 92 Bratislava

Náplň (druh) práce
1. Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov investičných celkov od predinvestičnej prípravy až po porealizačné vyrovnania.
2. Zabezpečovanie právnej agendy (riešenie občianskoprávnych, obchodno-právnych, pracovnoprávnych záležitostí) vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch.
3. Posudzovanie a dopracovanie návrhov od odborných organizačných útvarov GIB na vydanie alebo novelizáciu interných predpisov, ako aj smerníc, rozhodnutí a príkazov riaditeľa.
4. Evidencia a vybavovanie žiadostí v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z,. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zabezpečenie majetkoprávneho usporiadania pozemkov dotknutých stavieb, na ktoré je GIB poverený zabezpečiť ich prípravu a realizáciu.

Ponúkané výhody
1. peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok na DDS
2. pružný pracovný čas
3. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
4. príspevok na stravovanie

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 8:00
do 16:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

1. peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok na DDS
2. pružný pracovný čas
3. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
4. príspevok na stravovanie


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • samostatnosť
  • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Počítače:
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Odborné znalosti:
1. firemný právnik junior - prax min. 3 roky
2. znalosť legislatívy a procesov verejnej alebo štátnej správy výhodou
3. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - študijný odbor právo


Osobnostné predpoklady
  • pozornosť
  • spoľahlivosť
  • precíznosť (presnosť)
  • vnútorná stabilita

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5
85292 Bratislava-Petržalka
Slovensko

Ďalšie ponuky spoločnosti