Referent na odbore informatizácie a digitalizácie

24.08.2020 Mesto Banská Bystrica
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
Banská Bystrica
Československej armády 26
97401

Banská Bystrica
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa; Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na stravovanie.
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
23. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
27. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou:osobné pohovory

Náplň (druh) práce
- administratívno-ekonomické činnosti odboru
- práca v evidenčných moduloch informačného systému, v dochádzkovom systéme

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Ponúkané výhody
Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na stravovanie.
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
pružný pracovný čas

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Ponúkané výhody

Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na stravovanie.
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:
- VŠ I. stupňa, VŠ II. stupňa
Požadovaná prax:
- prax vo verejnej správe výhodou
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
- administratívne a ekonomické zručnosti
- organizačné zručnosti
- komunikačné schopnosti
- schopnosť pracovať v tíme
- základné zručnosti s PC
- schopnosť a ochota učiť sa nové veci

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením presnej adresy pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov
(vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – zamestnanie v samospráve).
Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.
Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.
Informácia pre uchádzača:

Predpokladaný termín nástupu: dohodou
Predpokladaný termín osobných pohovorov: august 2020
Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na písomnú a ústnu časť pohovoru, najmenej 3 dni pred termínom konania.
Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 14.08.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu:

Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica