Radca - asistent

06.09.2020 Okresný súd
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Trnavský kraj
okres Galanta
Galanta
Mierové nám. 1
92423

okres Galanta
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa; Asistent, Radca
Ponúkaný plat (základná mzda): 713 EUR
Termín nástupu do práce: 21. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
713,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
21. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
24. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
27. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 3

Pracovná oblasť:

Štátna správaSúdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:19. 8. 2020Informácie pre záujemcu:Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (uviesť telefonický a e-mailový kontakt)
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
g) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
h) písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise.

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 05.08.2020 (vrátane); miesto jej podania je Okresný súd Galanta, Mierové námestie č. 1, 924 23 Galanta. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni súdu. Na oneskorene doručené žiadosti sa nebude prihliadať. Obálku je potrebné označiť: „VK– asistent“.
Elektronická adresa na podanie žiadosti je: _email

Termín výberového konania je 19.08.2020 o 08.30 hod na Okresnom súde Galanta, Mierové námestie č. 1, 924 23 Galanta. Uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorí podali písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania v lehote, služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením.
Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne elektronickou poštou na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti o zaradenie do výberového konania.


Náplň (druh) práce
Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku - pri príprave súdneho konania.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

- vek najmenej 18 rokov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- splnenie kvalifikačných predpokladov
- ovládanie štátneho jazyka
- zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby
- administratívno-technické schopnosti (znalosť práce s PC, ovládanie strojopisu), znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
- zodpovednosť
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu


Osobnostné predpoklady
  • spoľahlivosť
  • cieľavedomosť
  • vnútorná stabilita