Vedúci oddelenia vnútornej správy

09.08.2020 Mesto Ružomberok
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Ružomberok
Ružomberok
Nám. A. Hlinku 1
03401

Ružomberok
Typ pracovnej ponuky: Bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo; Vedúci oddelenia
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
23. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
27. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Náplň (druh) práce
Vyhlásenie výberového konania č. 2/3965/2020
Mesto Ružomberok v zastúpení MUDr. Igorom Čomborom, PhD., primátorom mesta, vypisuje v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie:
,, vedúci oddelenia vnútornej správy"
Miesto práce: Mesto Ružomberok, Mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok.
Predpokladaný termín nástupu: september 2020
Požiadavky na uchádzača:
- odborná spôsobilosť, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- minimálne 10 rokov praxe, skúsenosť s vedením tímu
- prehľad v zákonoch:
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v znení neskorších predpisov
č. 553/2003 Z.z. o odemňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich použití
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii
č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
č. 154/1994 Z.z. o matrikách
č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
- osobné a morálne predpoklady

Ďalšie predpoklady:
- občianska bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, zvládanie záťažových situácií
- schoponosť pracovať v kolektíve, analytické a konštuktívne myslenie, zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, cieľavedomosť, samostatnosť.
Požadované doklady:
1. prihláška do výberového konania
2. motivačný list
3. overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokaldu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. profesijný štrukturovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej prexe, e-mailového a telefonického kontaktu
5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ( v zmysle §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
6. Písomné čestné vyhlásneie o zrdavotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať
7. Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
8. Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákov).
Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením:
,, Výberové konanie - vedúci oddelenia vnútornej správy - NEOTVÁRAŤ"
je potrebné doručiť do 10.08.2020 do 13.00 hodiny na adresu:
Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Termín a miesto pohovoru oznámi prednosta MsÚ prihláseným žaidateľom, ktorí splnia požadované podmienky, najmenej 7 dní pred dňom pohovoru.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

6 alebo viac rokov


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Ďalšie požiadavky:

študijný odbor: stavebníctvo