Ved. odb. školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Msú KN

28.08.2020 Mesto Komárno
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Nitriansky kraj
okres Komárno
Komárno
Nám. gen. Klapku 1
94501

okres Komárno
Typ pracovnej ponuky: Štátna a verejná správa; Zamestnanec štátnej správy
Ponúkaný plat (základná mzda): 992 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Plat zamestnanca bude určený podľa § 4 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 9. platová trieda. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
992 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
22. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
22. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a športSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Zoznam požadovaných dokladov:
- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov
- prehľad o doterajšej praxi
- získané certifikáty alebo osvedčenia
K žiadosti pripojiť:
- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,
- vyplnený osobný dotazník,
- štruktúrovaný životopis,
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru – maximálne na 3 strany,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Odboru školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu – Neotvárať!“ najneskôr do 5. augusta 2020 na adresu: Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Komárne, nám. gen. Klapku, Komárno najneskôr 5. augusta 2020 do 12.00 hod.

Náplň (druh) práce
-Tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce – výchova a vzdelávanie.
-Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamestnávateľa s viacúrovňovou štruktúrou alebo s viacodvetvovou štruktúrou zriadeného územnou samosprávou.
-Tvorba koncepcií a koordinovanie činností škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
-Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadeniach sociálnych služieb.

Ponúkané výhody
Plat zamestnanca bude určený podľa § 4 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 9. platová trieda. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Plat zamestnanca bude určený podľa § 4 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 9. platová trieda. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
  • analyzovanie a riešenie problémov
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Ďalšie požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie min. druhého stupňa – pedagogické, právnické alebo ekonomické - znalosť platnej legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu a pamiatok, sociálnych vecí, opatrovateľskej a prepravnej služby, samosprávy a rozpočtu mesta,
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.,

Požiadavky a iné kritéria:
- aspoň päť rokov odbornej praxe, najmenej tri roky praxe v riadiacej činnosti,
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreativnosť, bezkonfliktnosť, pozitívny prístup,
- zvládanie záťažových situácií,
- znalosť práce s PC – MS Office,
- ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, maďarského a iného cudzieho jazyka je výhodou


Osobnostné predpoklady
  • asertivita
  • analytické myslenie
  • komunikatívnosť