Profesionálny náhradný rodič

22.09.2020 Centrum pre deti a rodiny Komárno
Miesto práce: Slovensko
okres Komárno
Komárno
Mieru 3
94501

okres Komárno
Typ pracovnej ponuky: Sociálne služby; Opatrovateľka
Ponúkaný plat (základná mzda): 932 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
932 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
20. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
21. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a športSociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou:individuálne

Náplň (druh) práce
Zamestnanec centra pre deti a rodiny, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí.
(v zmysle § 17 vyhlášky č. 103/2018 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • tímová práca
  • samostatnosť

Počítače:
  • Microsoft Word - elementárna
  • Internet - elementárna

Ďalšie požiadavky:

- absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
- kladný vzťah k deťom
- rodinné zázemie, podpora rodiny
- záujem ďalej sa vzdelávať
- schopnosť zvládať záťaž

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu č.: 07/2020
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c) kópia certifikátu prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
d) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
e) výpis z registra trestov manžela nie starší ako 3 mesiace (predložiť najneskôr deň pred podpísaním pracovnej zmluvy),
f) písomný súhlas partnera na výkon PNR,
g) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
h) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
i) motivačný list,
k) písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
l) záujemca o zamestnanie predloží podľa § 58 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov psychologický posudok vypracovaný na základe psychologického vyšetrenia nie starším ako jeden rok;
v prípade nepredloženia centrum určí spôsob zabezpečenia psychologického vyšetrenia.
Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite.

Termín nástupu: po úspešnom absolvovaní výberového konania


Osobnostné predpoklady
  • trpezlivosť
  • spoľahlivosť
  • empatia
  • vnútorná stabilita

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Komárno
Mieru 3
94501 Komárno
Slovensko
Fax: +421352433019

Ďalšie ponuky spoločnosti