Špeciálny pedagóg

11.09.2020 Centrum pre deti a rodiny Komárno
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Nitriansky kraj
okres Komárno
Komárno
Mieru 3
94501

okres Komárno
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Špeciálny pedagóg, Učiteľ 1.stupňa ZŠ, Učiteľ 2.stupňa ZŠ, Učiteľ na strednej škole
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám päť dní dovolenky navyše a aj príspevok na DDS.
Načim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Odmeňovanie podľa prílohy č. 4 – Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

samostatný odborný zamestnanec
- 1064,50 eur za mesiac + zvýšenie platovej tarify podľa praxe

začínajúci odborný zamestnanec
- 976,50 eur za mesiac + príplatok začínajúceho odborného
zamestnanca
+ hradené ubytovanie

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
20. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
24. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu - špeciálny pedagóg, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme:
a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla CDR 9/2020/OZ/2, b) kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) odpis z registra trestov v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) a d),
f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
h) záujemca o zamestnanie predloží podľa § 58 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov psychologický posudok vypracovaný na základe psychologického vyšetrenia nie starším ako jeden rok;
v prípade nepredloženia centrum určí spôsob zabezpečenia psychologického vyšetrenia.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite.
V prípade absencie niektorého z vyššie uvedených dokladov alebo v prípade nekompletných dokladov (bez originál podpisov) nebude uchádzač pozvaný na výberové konanie. Vaše žiadosti budú posúdené a uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.cdrkomarno.sk

Náplň (druh) práce
Odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Ponúkané výhody
Sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám päť dní dovolenky navyše a aj príspevok na DDS.
Načim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Odmeňovanie podľa prílohy č. 4 – Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

samostatný odborný zamestnanec –
- 1064,50 eur za mesiac + zvýšenie platovej tarify podľa praxe

začínajúci odborný zamestnanec –
- 976,50 eur za mesiac + príplatok začínajúceho odborného
zamestnanca

+ hradené ubytovanie

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 15:30

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Ponúkané výhody

Sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám päť dní dovolenky navyše a aj príspevok na DDS.
Načim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Odmeňovanie podľa prílohy č. 4 – Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

samostatný odborný zamestnanec
- 1064,50 eur za mesiac + zvýšenie platovej tarify podľa praxe

začínajúci odborný zamestnanec
- 976,50 eur za mesiac + príplatok začínajúceho odborného
zamestnanca
+ hradené ubytovanie


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika - poradenstvo


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
  • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • tímová práca
  • tvorivosť (kreativita)

Počítače:
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadované odborné znalosti: Znalosť príslušných zákonov, najmä zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.