Príslušník Mestskej polície

11.08.2020 Mesto Dolný Kubín
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Dolný Kubín
Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
02601

Dolný Kubín
Typ pracovnej ponuky: Civilná ochrana a bezpečnosť; Policajt
Ponúkaný plat (základná mzda): 642 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Hradené náklady spojené zo školením a ubytovaním pri 3mesačnej odbornej príprave.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
642 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
10. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
13. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
2. dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3. štátne občianstvo
4. pohlavie
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) čestné vyhlásenie o tom, že:
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé;
2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom;
3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;
4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej “Výberové konanie – príslušník mestskej polície“ poštou do 06.08.2020 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi nie dátum podania na poštovú prepravu).

Predpokladaný termín výberového konania 13.08.2020

O mieste, termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky vyhlasovateľa informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktná osoba:
Ing. Jana Hanková
e-mail: email
tel.: 043/5814410, 0917 335 071


Náplň (druh) práce
V zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Ponúkané výhody
Hradené náklady spojené zo školením a ubytovaním pri 3mesačnej odbornej príprave.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:30
do 15:30

Práca na zmeny:
dvojzmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Hradené náklady spojené zo školením a ubytovaním pri 3mesačnej odbornej príprave.


Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • tímová práca
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • samostatnosť
 • technická gramotnosť
 • fyzická zdatnosť

Ďalšie požiadavky:

Požiadavky:
• dobrý zdravotný stav
• fyzická zdatnosť
• zodpovednosť, samostatnosť, kreativita, flexibilita
• komunikačné schopnosti, zvládanie záťažových situácii
• morálna a občianska bezúhonnosť
• dovŕšenie veku 21 rokov
• užívateľské ovládanie počítača (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet)
• odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Zb. výhodou


Osobnostné predpoklady
 • praktické myslenie
 • technický talent
 • iniciatívnosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť