Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Ružinov
Nevädzova 5
82101

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Výroba; Kontrolór
Ponúkaný plat (základná mzda): 1600 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 8. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“). Hlavný cieľom NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport kartu sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame. Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie. Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti. IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1600 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 8. 2020

Dátum pridania ponuky:
8. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
8. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 29

Pracovná oblasť:

Štátna správa

Náplň (druh) práce
V rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni obsadzujeme pozíciu Kontrolór/ka. Ide o zamestnanca IA MPSVR SR, ktorý zabezpečuje:
- kontrolnú činnosť v rámci implementácie a riadenia projektu - dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvy o NFP;
- kontrolu cestovných príkazov regionálnych metodikov/koordinátorov, ako aj projektového tímu a súvisiacej podpornej dokumentácie;
- kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok zo strany dodávateľov tovarov a služieb v rámci VO;
- kontrolu procesu uzatvárania Zmlúv o spolupráci s Poskytovateľmi, a to od podania elektronickej žiadosti až po uverejnenie podpísanej zmluvy v CRZ;
- kontrolu využívania finančných prostriedkov vrátane kontroly oprávnenosti výdavkov v rámci realizácie projektu v súlade s platnou legislatívou, relevantnými riadiacimi dokumentmi a usmerneniami a vnútornými aktmi riadenia IA MPSVR SR;
- schvaľovanie priebehu a výsledkov výberových konaní a zaradenia pracovníkov na navrhované pozície v rámci NP BOKKÚ;
- kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok zo strany Poskytovateľov zapojených do projektu;
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov SR zo strany Poskytovateľov pri uzatváraní pracovných zmlúv so zamestnancami – Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, predpisy o BOZP a pod.;
- kontrola uchovávania dokumentov a podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení;

Ponúkaný plat: od 1 600 €
Termín nástupu: 01.08.2020/dohodou
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31.12.2022

Ponúkané výhody
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“). Hlavný cieľom NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport kartu sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame. Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie. Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti. IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“). Hlavný cieľom NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport kartu sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame. Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie. Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti. IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Požadovaná prax:
2 roky preukázateľná prax v kontrolnej činnosti najmä podľa pracovnej náplne, prednosťou je kontrolná činnosť v rámci projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie.

Ďalšie požiadavky:
Vodičský preukaz – skupina B

Počítačové znalosti - používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- analytické myslenie, precíznosť, samostatnosť,
- tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,
- komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
- znalosť v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni výhodou.

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 17.07.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa);
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 2-ročnej praxi (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);
Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

email

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP BOKKÚ_Kontrolór/-ka“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr