Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Ružinov
Nevädzova 5
82101

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Špedícia, doprava a logistika; Koordinátor
Ponúkaný plat (základná mzda): 1500 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 8. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“). Hlavný cieľom NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1500 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 8. 2020

Dátum pridania ponuky:
8. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
8. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 25

Pracovná oblasť:

Personalistika, administratíva a služby zákazníkomSociálne služby

Náplň (druh) práce
V rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni obsadzujeme pracovnú pozíciu Koordinátor/ka vzdelávania. Zamestnanec IA MPSVR SR, ktorý zabezpečuje:
• organizáciu a koordináciu vzdelávania pre zamestnancov poskytovateľov komunitných centier, nízkoprahových denných centier, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (príprava a kontrola plnenia časového harmonogramu vzdelávania, zabezpečenie prenájmu miestností vzdelávania, presun pracovníkov KC/NDC/NSSDR v prípade nedostatočného počtu účastníkov vzdelávania a pod.);
• organizáciu a koordináciu supervízie (príprava a kontrola časového harmonogramu supervízie atď.);
• celkovú administratívu súvisiacu so vzdelávaním a supervíziou v rámci projektu;
• ďalšie aktivity súvisiace s predmetnými činnosťami, najmä:
- spolupráca na tvorbe materiálov pre účely vzdelávacích aktivít a supervízie s odborným tímom projektu;
- kontrola realizácie vzdelávacích aktivít a supervízie;
- zabezpečenie a archivácia fotodokumentácie z realizácie vzdelávacích aktivít a supervízie;
- komunikácia s lektormi a supervízormi pre účely zabezpečenia vzdelávania a supervízie;

Ponúkaný plat: od 1 500 €
Termín nástupu: 01.08.2020/dohodou
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú 31.08.2022

Ponúkané výhody
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“). Hlavný cieľom NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“). Hlavný cieľom NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Požadovaná prax:
3 roky preukázateľná prax v príbuznej oblasti

Počítačové znalosti - používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky
• Samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.
• Systematické myslenie, precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou, organizačné schopnosti, koordinačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom.
• Počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel.
• Pracovná skúsenosť s výkonom sociálnych služieb – KC/NDC/NSSDR je výhodou.
• Ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky – najmä do regiónov stredného a východného Slovenska.
• Znalosť lokalít sociálne vylúčených komunít je výhodou.

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 17.07.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa);
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 2 - ročnej praxi v príbuznej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:
email

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
IA MPSVR SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP BOKKÚ_Koordinátor/-ka vzdelávania“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr