Riaditeľ / riaditeľka materskej školy

06.09.2020 Obec Gortva
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Rimavská Sobota
Jesenské
Gortva
98002

okres Rimavská Sobota
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo, Vrcholový manažment; Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa
dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe alebo jej náhrady.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
7. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
7. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Náplň (druh) práce
Riaditeľ / riaditeľka Metarskej školy s VJM.
Požadované doklady: písomná prihláška do výberového konania, profesijný životopis, doklady o požadovanom vzdelaní a atestácii (overené kópie), potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy v rozsahu max. 3 str), písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účel výberového konania.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 31.7.2020 v zalepenej obálke s označením " Výberové konanie - MŠ s VJM - ÓVODA, Gortva č.136 NEOTVÁRAŤ" NEOVTVÁRAŤ" na adresu: Obecný úrad, Gortva č. 138, 980 02 Jesenské.

Ponúkané výhody
mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa
dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe alebo jej náhrady.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa
dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe alebo jej náhrady.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Požadujú sa kvalifikačné predpoklady podľa §10-12 zákona NR SR č, 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady. Znalolsť príslušnej legislatívy, ovládanie štátneho jazyka. Bezúhonnosť.