Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Ružinov
Nevädzova 5
82101

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo, Obchod; Finančný manažér, Obchodný manažér
Ponúkaný plat (základná mzda): 1675 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 24.07.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku, pričom musí obsahovať informácie o dobe (deň začiatku a deň konca) a obsahu vykonávaných činností, ako aj iné informácie relevantné k preukázaniu splnenia predpísanej praxe - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Potvrdenie/-ia o požadovanej praxi v relevantnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

email

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre ONP_ FM_NP TSP II“.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1675 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
6. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
6. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaŠtátna správa

Náplň (druh) práce
Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Finančný manažér pre národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
Zabezpečuje:
• realizáciu komplexnej kontroly žiadostí o refundáciu zapojených subjektov do NP TSP II,
• komunikáciu finančnej problematiky voči zapojeným subjektom,
• vypracovávanie zmlúv o spolupráci, dodatkov k zmluvám a ich zverejňovanie v CRZ,
• prípravu úhrad platieb pre zapojené subjekty.

Vykonáva:
• základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite,
• prípravu a kontrolu podpornej dokumentácie,
• kontrolu cestovných príkazov a pracovných výkazov,
• kontrolu a vypracovanie podkladov k žiadostiam o platbu,
• ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia projektu, ktoré vyplynú z potrieb národného projektu počas jeho realizácie,
• zúčastňuje sa odborných školiacich podujatí a štúdiom odbornej literatúry si dopĺňa vedomosti, ktoré je povinný uplatňovať v praxi,
• v zmysle svojho pracovného zaradenia je povinný dodržiavať a plniť úlohy, ktoré mu vyplývajú z riadiacej dokumentácie pre relevantný operačný program počas platného programového obdobia ako aj ostatných záväzných predpisov a vnútorných usmernení,
• je povinný dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
• plní ďalšie úlohy na základe pokynov priameho nadriadeného zamestnanca – hlavného finančného manažéra a projektového manažéra.

Participuje:
• spolupracuje na finančnom riadení projektu v súlade s pokynmi hlavného finančného manažéra,
• podieľa sa na komunikácii s Riadiacim orgánom v rámci zabezpečenia finančného riadenia,
• spolupracuje pri príprave žiadostí o platbu NP a pripravuje podklady k žiadosti o platbu.

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na jeden rok (možnosť predĺženia)

Ponúkané výhody
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 24.07.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku, pričom musí obsahovať informácie o dobe (deň začiatku a deň konca) a obsahu vykonávaných činností, ako aj iné informácie relevantné k preukázaniu splnenia predpísanej praxe - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Potvrdenie/-ia o požadovanej praxi v relevantnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

email

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre ONP_ FM_NP TSP II“.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 24.07.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku, pričom musí obsahovať informácie o dobe (deň začiatku a deň konca) a obsahu vykonávaných činností, ako aj iné informácie relevantné k preukázaniu splnenia predpísanej praxe - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Potvrdenie/-ia o požadovanej praxi v relevantnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

email

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre ONP_ FM_NP TSP II“.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Požadované vzdelanie a prax:

• ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa ekonomického zamerania, alebo
ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa iného ako ekonomického zamerania a preukázateľná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií.
• minimálne 2 roky pracovných skúseností.
• relevantné pracovné skúsenosti v niektorej z nasledujúcich oblastí sú signifikantnou výhodou uchádzača:
- v oblasti finančného manažmentu v projekte (projektoch) financovanom zo zdrojov EU,
- znalosť a prax v systéme ITMS2014+.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,
• systematické myslenie, precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou, organizačné schopnosti, koordinačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
• počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel,
• pracovná skúsenosť s výkonom sociálnych služieb je výhodou.