Odborný referent - účtovníctvo

22.07.2020 Mesto Žarnovica
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Žarnovica
Žarnovica
Nám. SNP 33
96681

okres Žarnovica
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Ekonomika, financie, účtovníctvo, Štátna a verejná správa; Odborný referent, Referent, Účtovník
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky. Možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú po vzájomnej dohode.

Plat v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákona č. 553/2003
Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018
Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
1. 7. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
13. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou:pracovný pohovor

Náplň (druh) práce
- Vedenie a spracovávanie účtovníctva Mesta Žarnovica. Účtovanie podľa výpisov z bankových účtov, sumarizácia účtovníctva o pokladničné účtovné evidencie, o účtovné podklady z evidencie došlých faktúr a evidencie odoslaných faktúr, o účtovanie odpisov, prírastkov a úbytkov z evidencie majetku. Zaúčtovanie miezd a podkladov doručených z jednotlivých organizačných útvarov MsÚ.
- Vedenie evidencie došlých faktúr, spracovanie podkladov k zaúčtovaniu finančných operácií podľa evidencie došlých faktúr, vyhotovovanie platobných príkazov.
- Účtovanie o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe pohľadávok a záväzkov, o výsledku hospodárenia.
- Spracovávanie štvrťročných a ročných účtovných závierok.
- Vyhotovovanie účtovných a finančných výkazov a poskytovanie informácií o rozpočtových príjmoch a výdavkoch, stavoch na účtoch, doplnkových údajoch, súvahe (hmotnom a nehmotnom majetku, finančnom majetku, pohľadávkach a záväzkoch), výnosoch a nákladoch, zisku a strate z podnikateľskej činnosti, o členení prírastku a úbytku aktív a pasív, o štruktúre a splatnosti dlhu.
- Kontrola účtovných výkazov rozpočtových organizácií zriadených mestom, sumarizácia účtovných výkazov rozpočtových organizácií do účtovných výkazov mesta.
- Vyhotovovanie štatistických výkazov.
- Vyúčtovanie stavebného úradu.
- Konsolidácia verejnej správy.

Ponúkané výhody
Pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky. Možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú po vzájomnej dohode.

Plat v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákona č. 553/2003
Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018
Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky. Možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú po vzájomnej dohode.

Plat v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákona č. 553/2003
Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018
Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • finančná a ekonomická gramotnosť

Osobnostné predpoklady
  • spoľahlivosť