Špeciálny pedagóg

26.07.2020 Centrum pre deti a rodiny Žitavce
Miesto práce: Slovensko
Nitriansky kraj
okres Nitra
Žitavce
Hlavná 102
95163

okres Nitra
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Špeciálny pedagóg, Učiteľ 1.stupňa ZŠ, Učiteľ 2.stupňa ZŠ, Učiteľ na strednej škole
Ponúkaný plat (základná mzda): 976 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 9. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová tarifa bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe odborného zamestnanca.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
976,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 9. 2020

Dátum pridania ponuky:
30. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
1. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport

Náplň (druh) práce
Odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných špeciálnopedagogických služieb v CDR v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých.

Ponúkané výhody
Uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová tarifa bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe odborného zamestnanca.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová tarifa bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe odborného zamestnanca.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • organizovanie a plánovanie práce
 • osobnostný rozvoj
 • samostatnosť

Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania:
a. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b. motivačný list,
c. kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d. profesijný štruktúrovaný životopis,
e. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície,
f. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v písm. b,c,d,e,
g. písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
h. čestné prehlásenie o bezúhonnosti (tlačivo poskytne CDR)
i. predložiť vypracovaný psychologický posudok nie starší ako 1 rok v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované odborné znalosti:
znalosť príslušnej legislatívy, najmä zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Osobnostné predpoklady
 • empatia
 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • precíznosť (presnosť)

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Žitavce
Hlavná 102
95163 Žitavce
Slovensko
Tel: +421377882846

Ďalšie ponuky spoločnosti