Analytik/čka pre systematizáciu vzdelávania

06.07.2020 Inštitút pre výskum práce a rodiny
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Kuzmányho 3/A
81106

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo, Sociálne služby; Špecialista pre vzdelávanie a tréningy
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

- týždeň dovolenky naviac
- štvrťročne deň voľna bez uvedenia dôvodu
- príspevok zamestnávateľa do 3. piliera pevnou sumou
- ďalšie benefity v zmysle platnej kolektívnej zmluvy
- osobný príplatok k tarifnému platu od prvého dňa nástupu

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
30. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
8. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 19

Pracovná oblasť:

Veda a výskumVýchova, vzdelávanie a športSociálne služby

Náplň (druh) práce
- Odborne zastrešuje, koordinuje a zodpovedá za vybrané úlohy v rámci pre systematizácie vzdelávania a vzdelávanie v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách;
- Organizuje vzdelávanie a dohliada na jeho priebeh;
- Lektorom/rkám poskytuje konzultácie a zabezpečuje ich pracovné stretnutia;
- Organizuje tvorbu vzdelávacích modulov a učebných lánov;
- Spracúva výstupy vzdelávacej činnosti a reflektuje ich v ďalšej činnosti KMC,
- Podieľa sa na výbere ďalších expertov k spolupráci;
- Schvaľuje čiastkové a záverečné výstupy práce externých expertov a externých spolupracovníkov a predkladá ich vedúcej manažérke KMC;
- Zúčastňuje sa tuzemských a zahraničných pracovných stretnutí a prezentuje výsledky činnosti expertného tímu doma a v zahraničí

Ponúkané výhody
- týždeň dovolenky naviac
- štvrťročne deň voľna bez uvedenia dôvodu
- príspevok zamestnávateľa do 3. piliera pevnou sumou
- ďalšie benefity v zmysle platnej kolektívnej zmluvy
- osobný príplatok k tarifnému platu od prvého dňa nástupu


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

- týždeň dovolenky naviac
- štvrťročne deň voľna bez uvedenia dôvodu
- príspevok zamestnávateľa do 3. piliera pevnou sumou
- ďalšie benefity v zmysle platnej kolektívnej zmluvy
- osobný príplatok k tarifnému platu od prvého dňa nástupu


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Filozofické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • tímová práca
 • informačná gramotnosť
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť

Cudzie jazyky:
 • anglický - pokročilá: B1 a B2
 • nemecký - pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov


Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - elementárna

Ďalšie požiadavky:

- prax v oblasti predchádzania a eliminácie diskriminácie z hľadiska pohlavia, resp. rodu vo verejnom alebo neverejnom sektore, vrátane praxe v oblasti výskumu alebo vzdelávania aspoň 5 rokov,
- životopis vo formáte EUROPASS-u,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- scan dokladu o požadovanej odbornej praxi (originál predloží pri osobnom pohovore).
Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov a uchádzačky, ktorí/-é spĺňajú všetky naše uvedené požiadavky.
Zaslaním životopisu a iných súvisiacich dokumentov vrátane fotografie, ak sú poskytnuté a obsahujú údaje, ktoré patria do osobitnej kategórie osobných údajov, udeľuje dotknutá osoba Inštitútu pre výskum práce a rodiny súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a to na obdobie do skončenia tohto výberového konania.
Žiadosti spolu s motivačným listom zasielajte do 15. 7. 2020 na mailovú adresu: Daniela.Moravcikova©ivpr.gov.sk, tel.: +421 2 20442403


Osobnostné predpoklady
 • precíznosť (presnosť)
 • cieľavedomosť
 • iniciatívnosť
 • trpezlivosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť