Hlavný kontrolór mesta

17.06.2020 Mesto Štúrovo
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Nitriansky kraj
okres Nové Zámky
Štúrovo
Nám. slobody 1
94301

okres Nové Zámky
Typ pracovnej ponuky: Výroba; Kontrolór
Ponúkaný plat (základná mzda): 2141 EUR
Termín nástupu do práce: 13. 8. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
2141 € za mesiac

Dátum nástupu:
13. 8. 2020

Dátum pridania ponuky:
29. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
30. 6. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 72

Pracovná oblasť:

Samospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:11. 8. 2020Informácie pre záujemcu:Uchádzači o funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Štúrovo doručia svoje písomné prihlášky spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne do podateľne Mestského úradu Štúrovo, Nám. slobody č.1, 943 01 Štúrovo, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 28.07.2020 do 14.00 hod.
- prihláška (vrátane kontaktných údajov kandidáta)
- profesijný životopis
- motivačný list
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - overená fotokópia, prípadne kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
- čestné prehlásenie k nezlučiteľnosti funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v §18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov t. j., že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v zmysle vyššie citovaného ustanovenia zákona resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta
- vyjadrenie resp. poskytnutie informácie, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
- písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby Hlavného kontrolóra Mesta Štúrovo.


Náplň (druh) práce
- znalosť príslušnej legislatívy a noriem v oblasti miestnej územnej samosprávy, hospodárenia s majetkom mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií ako aj obchodných spoločností založených mestom
- znalosť všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy
- prax vo verejnej správe, v ekonomickej, alebo kontrolnej činnosti


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť, samostatnosť, presnosť
- bezúhonnosť
- komunikačné schopnosti
- znalosť maďarského jazyka slovom a písmom