Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu,

26.06.2020 Mesto Handlová
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Trenčiansky kraj
okres Prievidza
Handlová
Námestie baníkov 7
97251

okres Prievidza
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Špeciálny pedagóg, Zamestnanec samosprávy
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 20. 8. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
20. 8. 2020

Dátum pridania ponuky:
25. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
25. 6. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Štátna správaSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:6. 8. 2020Informácie pre záujemcu:Písomné žiadosti o účasť na výberovom pohovore s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom „Výberový pohovor – Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu Handlová – neotvárať“ v termíne do 23. 07. 2020.
Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.


Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:15
do


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • osobnostný rozvoj
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

• žiadosť o zaradenie do výberového pohovoru,
• motivačný list,
• doklady o dosiahnutom stupni vzdelania,
• doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v motivačnom liste, v diplome a v životopise.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom pohovore s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom „Výberový pohovor – Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu Handlová – neotvárať“ v termíne do 23. 07. 2020.
Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.


Osobnostné predpoklady
 • analytické myslenie
 • komunikatívnosť
 • praktické myslenie
 • asertivita