Riaditeľ/ka súkromnej materskej školy

14.08.2020 Súkromná materská škola, Námestie A. Hlinku 56, Ružomberok
Miesto práce: Slovensko
Žilinský kraj
okres Ružomberok
Ružomberok
Námestie A. Hlinku 56
03401

Ružomberok
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo, Vrcholový manažment; Generálny riaditeľ, Výkonný riaditeľ
Ponúkaný plat (základná mzda): 1016 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1016 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
25. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
27. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 60

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a šport


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca, spĺňa podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, príp. pedag. zamestnanec a odborný zamestnanec s prvou atestáciou, najmenej 5 rokov pg. činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,, bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,, zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z., ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.. Požadované doklady: písomná prihláška do výberového konania, štruktúrovaný profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad o vykonaní prvej atestácie resp. o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady, doklad o dĺžke výkonu pg. činnosti, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti, písomný návrh koncepcie rozvoja školy (max.5 strán), čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas so spracúvaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č, 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách Ďalšie požiadavky: znalosť legislatívy a právnych predpisov z oblasti školstva a riadenia školy, znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov, zručnosti s prácou na PC.

Miesto predkladania žiadostí o účasti vo výberovom konaní: Nosko Health Prevention s.r.o., MUDr. Janka Nosková, Kamenná 1757/2, 034 84 Liptovské Sliače.
Termín ukončenia prijímania žiadostí: 30.07.2020 do 12,00 hod. Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom: "Výberové konanie - SMŠ - NEOTVÁRAŤ".

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Súkromná materská škola, Námestie A. Hlinku 56, Ružomberok
Námestie A. Hlinku 56
03401 Ružomberok
Slovensko

Ďalšie ponuky spoločnosti