Člen MOPS

13.07.2020 Obec Holumnica
Miesto práce: Slovensko
Prešovský kraj
okres Kežmarok
Holumnica
Holumnica 32
05994

okres Kežmarok
Typ pracovnej ponuky: Služby; Pracovník strážnej služby
Ponúkaný plat (základná mzda): 580 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
580 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
23. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
23. 6. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Samospráva

Náplň (druh) práce
Ochrana verejného poriadku:
• dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v obci Holumnica
• poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie;
• je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK;
Ochrana súkromného a verejného majetku:
• výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce;
• monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,...);
• dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...);
• monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR;
• poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu);
• upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii;
• je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok);

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi:
• kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov;
• kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,...);
• v spolupráci s PZ SR alebo obecnou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb);

Ochrana životného prostredia:
• upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok);
• upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania;
• ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR;
• kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar;
• monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch );
• upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia;
• poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia;

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky:
• monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventazdravotne postihnutého

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 6:00
do 14:00

Práca na zmeny:
dvojzmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa
zdravotne postihnutého


Požadované vzdelanie

Základné vzdelanie


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • analyzovanie a riešenie problémov

Osobnostné predpoklady
  • iniciatívnosť
  • komunikatívnosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Holumnica
Holumnica 32
05994 Holumnica
Slovensko
Tel: +421524588122

Ďalšie ponuky spoločnosti