Vedúci/a oddelenia financií, daní a správy majetku mesta

11.07.2020 Mesto Poltár
Miesto práce: Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Poltár
Poltár
Železničná 489/1
98701

Poltár
Typ pracovnej ponuky: Ekonomika, financie, účtovníctvo; Vedúci oddelenia
Ponúkaný plat (základná mzda): 818 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
818,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
22. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
22. 6. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť
- štruktúrovaný profesijný životopis so stručným popisom doteraz vykonávaných pracovných činností,
- motivačný list,
- fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z.,
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania - s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom - spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručia uchádzači v zalepenej a nepriehľadnej obálke s označením „Výberové konanie - vedúci odd. financií MsÚ Poltár„ - „NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 29. júna 2020 (pondelok) do 12.00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu v Poltári, alebo zašlú poštou v tom istom termíne na adresu: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár. Žiadosti doručené osobne alebo poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ telefonicky a písomne prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky.
Mesto Poltár si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov.
Mesto Poltár si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy


Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov


Zručnosti, schopnosti
Ďalšie požiadavky:

- bezúhonnosť
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, tímová práca
- znalosť a skúsenosti z oblasti práce v samospráve, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, znalosť zákona o majetku obcí
- skúsenosti s finančným riadením projektov financovaných prostredníctvom ŠR a EÚ
- dobrá znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Outlook, Internet ...)
- osobnostné a morálne predpoklady
- ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, presnosť a zodpovednosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Poltár
Železničná 489/1
98701 Poltár
Slovensko
Fax: 0474308428

Ďalšie ponuky spoločnosti