Sociálny pracovník

16.09.2020 Detský fond Slovenskej republiky
Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Vrakuňa
Stavbárska 38
82107

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Sociálny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 850 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Vzdelávanie a profesijný rast.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
850 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
16. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
10. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:- Termín pohovoru po dohovore prostredníctvom telefónu / mailu
- Pracovná doba je vzhľadom na výkon flexibilná a môže sa líšiť
- Na pohovor je nutné priniesť so sebou doklad o bezúhonnosti


Náplň (druh) práce
Popis činnosti na danej pozícii:
Podieľanie sa na zvyšovaní poskytovania kvality sociálnych služieb a dodržaní štandardov kvality, poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/komunity;

Náplň práce:
• krízová intervencia s klientom z cieľovej skupiny podľa interných metodík (vek cieľovej skupiny deti, mládež a dospelí)
• posudzovanie sociálnej situácie klienta a napomáhanie k sociálnej integrácii klienta
• rozvíjanie sociálnej komunikácie na základe rôznych metód sociálnej práce,
• poskytovanie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej podpory,
• poskytovanie sociálneho poradenstva a vedenie záznamu o jeho poskytovaní,
• asistencia pri implementácii projektu v súlade so schváleným harmonogramom realizácie aktivít projektu;
• navrhovanie a realizovanie foriem, metód a postupov sociálnej práce s klientom a jeho rodinou
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
• vykonáva iné pridelené pracovné úlohy;

Ponúkané výhody
Vzdelávanie a profesijný rast.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 9:00
do 17:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

Vzdelávanie a profesijný rast.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Dĺžka praxe

aspoň 2 roky


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • informačná gramotnosť

Cudzie jazyky:
 • anglický - elementárna: A1 a A2

Počítače:
 • Internet - vysoká
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Word - vysoká
 • Microsoft Outlook - vysoká

Ďalšie požiadavky:

Uchádzač o pracovné miesto má ovládať:

• Základné metódy a postupy sociálnej práce s klientom z rizikového
prostredia
• Krízová intervencia
• Znalosť príslušnej legislatívy najmä:
- Deklarácia práv dieťaťa,
- Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Požadované zručnosti:

• Pracovať efektívne v rýchlo meniacom sa prostredí, schopnosť priebežne riešiť problémy, dodržiavať stanovené termíny s dôrazom na detaily.
• Byť platným členom tímu a tiež byť schopný pracovať samostatne
• Vysoká motivácia, schopnosť stanoviť si a napĺňať ciele
• Prehľad v oblasti podpory, poradenstva a inklúzie vyčleňovaných skupín obyvateľstva
• Základná orientácia v oblasti sociálnych služieb a prehľad o kľúčových inštitúciách a organizáciách poskytujúcich sociálne služby
• Organizačné, analytické, komunikačné a interpersonálne zručnosti
• Schopnosť počúvať, cit pre kultúrne komunikačné rozdiely

Na pohovor je potrebné priniesť doklad o bezúhonnosti.


Osobnostné predpoklady
 • vnútorná stabilita
 • spoľahlivosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38
82107 Bratislava-Vrakuňa
Slovensko
Tel: +421911564355

Ďalšie ponuky spoločnosti