Odborný referent - špecialista

24.06.2020 Vojenský historický ústav
Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Ružinov
Krajná 27
82104

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo, Štátna a verejná správa; Odborný referent, Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): 802 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
802 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
11. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
28. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistikaPersonalistika, administratíva a služby zákazníkom

Náplň (druh) práce
Mzdové účtovníctvo, personalistika.
Najnáročnejšia pracovná činnosť: Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.
V rámci najnáročnejšej pracovnej činnosti vykonáva:
• zabezpečovanie včasného zostavenia účtovných uzávierok, výkazov o
hospodárení a účtovných výkazov,
• zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov a účtovných uzávierok
voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu,
• vypracúvanie podkladov pre finančné a daňové orgány, orgány
Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a pod.,
• zabezpečovanie kontroly hospodárenia organizácie a jej
podriadených zložiek, overovanie dodržiavanie kontroly správnosti
účtovných podkladov,
• kontrolovanie zostatkov na účtoch, vypracúvanie prehľadov dlžníkov a
veriteľov a zabezpečovanie likvidácie a vymáhania,
• samostatné uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a
výklad zamestnancom v nadväznosti na zákony, súvisiace so
sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, úradom práce a
daňovými úradmi, posudzovanie a spracovanie podkladov pre
čerpanie mzdových prostriedkov v členení na jednotlivé položky,
• realizácia úprav platového postupu zamestnancov v súlade s
nadobudnutím praxe pre vyšší platový stupeň,
• spracovanie podkladov a vedenie evidencie pre účely odmeňovania
zamestnancov,
• posúdenie potrieb organizácie pre zabezpečenie aktivít vo väzbe na
plánovaný objem miezd, z toho ostatných osobných nákladov,
• vedenie podkladov a vypracovanie analýz súvisiacich s personálnou
politikou - vypracúvanie podkladov pre finančné a daňové orgány,
orgány Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a pod.,
• zabezpečovanie kontroly hospodárenia organizácie a jej
podriadených zložiek, overovanie dodržiavanie kontroly správnosti
účtovných podkladov,
• samostatné uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a
výklad zamestnancom v nadväznosti na zákony súvisiace so sociálnou
poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, úradom práce a daňovými úradmi,
• vedenie podkladov a vypracovanie analýz súvisiacich s personálnou
politikou
• pracovanie obranného plánovania,
• spracovanie rozpočtových opatrení a vnútorných rozpočtových
opatrení v mzdovej oblasti
• spracovanie žiadostí o preplatenie rekreačných poukazov
• zodpovednosť za objednávanie a účtovanie stravovacích poukážok

Ostatné pracovné činnosti:
Faktúry, štátna pokladňa, účtovníctvo, výkazníctvo, rozpočet, plánovanie, spracovanie miezd, personálna práca, príprava podkladov pre vznik a zánik pracovného pomeru v IIS SAP, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov a zamestnancov mimo pracovného pomeru, kontrola a účtovanie náhrad na návštevu rodiny, účtovanie cestovných príkazov, príjem štátneho rozpočtu, dohody o hmotnej zodpovednosti

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a finančné riadenie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - verejná správa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ľudské zdroje a personálny manažment
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - manažment ľudských zdrojov


Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Počítače:
  • SAP - elementárna

Ďalšie požiadavky:

Požiadavky na prijatie
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým sa preukazuje trestnoprávna bezúhonnosť
- Občianska bezúhonnosť (osobnostné a morálne predpoklady)
- Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Vojenský historický ústav
Krajná 27
82104 Bratislava-Ružinov
Slovensko

Ďalšie ponuky spoločnosti