Sociálny pracovník

03.08.2020 Centrum pre deti a rodiny Prievidza
Miesto práce: Slovensko
Trenčiansky kraj
okres Prievidza
Prievidza
Koncová 36
97101
Slovensko, Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Prievidza, G.Švéniho 3H, 97101

okres Prievidza
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Sociálny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 838 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

Pružný pracovný čas.
Možnosť sebarealizácie a osobnostného rastu formou vzdelávania podporovaného zo strany zamestnávateľa.
Možnosť osobného ohodnotenia finančnou formou ako aj iné benefity zo strany zamestnávateľa.

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
838,50 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
4. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
5. 8. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:26. 8. 2020Informácie pre záujemcu:Pracovné miesto bude obsadené výberovým konaním.
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania VKP 3/2020 ;
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náplň (druh) práce
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, číslo podaktivity 1.2.1, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - Sociálny pracovník.
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,
- vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia možností rodičov riešiť situáciu ambulantnou a/alebo terénnou formou,
- nácvik rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby a ďalšie odborné činnosti zamerané na získanie, obnovu atď. rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby,
- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce,
- vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou/náhradnou rodinou,
- poskytovanie sociálneho poradenstva a iných odborných metód, techník a postupov na riešenie problémov v partnerských vzťahoch a v rodičovských konfliktoch,
- poskytovanie podpory a sprevádzania v priebehu NRS,
- poskytovanie sociálneho poradenstva pri osamostatnení dieťaťa (mladí dospelí) po ukončení pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti, poručníctva a opatrovníctva (s osobnou starostlivosťou),
- vykonávanie odborných činností na účely odbornej diagnostiky
- plnenie úloh vyplývajúcich z plánu sociálnej práce s dieťaťom a plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou,
- realizácia programov výchovných opatrení,
- podieľa sa na vypracovaní a vyhodnotení plánu výchovného opatrenia dieťaťa,
- spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou v centre a plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou,
- zhodnocovanie opatrení a navrhovanie ďalšieho postupu,
- účasť na tvorbe a na realizácii tréningových a rozvojových programov,
- spolupráca so zainteresovanými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPOD a SK,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Pracovné miesto vhodné aj preabsolventa

Ponúkané výhody
Pružný pracovný čas.
Možnosť sebarealizácie a osobnostného rastu formou vzdelávania podporovaného zo strany zamestnávateľa.
Možnosť osobného ohodnotenia finančnou formou ako aj iné benefity zo strany zamestnávateľa.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Áno
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Pracovné miesto vhodné aj pre

absolventa


Ponúkané výhody

Pružný pracovný čas.
Možnosť sebarealizácie a osobnostného rastu formou vzdelávania podporovaného zo strany zamestnávateľa.
Možnosť osobného ohodnotenia finančnou formou ako aj iné benefity zo strany zamestnávateľa.


Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca


Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • motivovanie ľudí
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • tímová práca
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť
 • osobnostný rozvoj

Počítače:
 • Microsoft Outlook - elementárna
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Sociálna práca.
Požadované odborné znalosti: Platné legislatívne predpisy Zákon 305/2005 - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Vyhláška č. 103/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Iné požadované schopnosti: Vodičský preukaz skup. B.
Výška platu je v závislosti od praxe uchádzača v rozmedzí od 838,50€.


Osobnostné predpoklady
 • empatia
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Centrum pre deti a rodiny Prievidza
Š. Závodníka 494/24
97101 Prievidza
Slovensko
Tel: +421465420037

Ďalšie ponuky spoločnosti