Referent projektov a grantov

03.08.2020 Mesto Ružomberok
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Ružomberok
Ružomberok
Nám. A. Hlinku 1
03401

Ružomberok
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa; Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
2. 6. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
25. 6. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Náplň (druh) práce
Mesto Ružomberok v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Ružomberok:
Názov pracovného miesta: Referent/ka projektov a grantov
Miesto práce: Mesto Ružomberok, Mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2020
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Požiadavky na uchádzača:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• znalosť projektovej logiky a tvorby projektov
• výborné organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, rozhodnosť, odolnosť voči stresu
• analytické a praktické myslenie
• ovládanie práce s PC (Microsoft Office)

Ďalšie predpoklady:
• občianska bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• vodičské oprávnenie skupiny B

Náplň práce:
• získavanie informácií o možnostiach grantových výziev a príležitostí
• analytická činnosti a príprava podkladov v oblasti financovania zo štátnych, európskych a iných zdrojov
• plánovanie projektov na základe získaných informácii o poskytovaní NFP
• monitorovanie potrieb mesta a obyvateľov so zameraním na využívanie grantových výziev
• koordinácia pri príprave a vypracovaní grantových projektov v spolupráci so zamestnancami mesta a inými inštitúciami
• sledovanie termínov súvisiacich s odovzdávaním žiadosti o NFP
• podávanie žiadostí o NFP
• zabezpečenie implementácie a monitorovania projektov
• vypracovanie priebežných a záverečných správ

Požadované doklady:
1. prihláška do výberového konania
2. motivačný list
3. overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, e-mailového a telefonického kontaktu- vo formáte EUROPASS
5. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať
6. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
7. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.ruzomberok.sk. Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – email

Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením:
„Žiadosť o prijatie do zamestnania – referent/ka projektov a grantov“, ktorú je potrebné doručiť do 15.06.2020 do 10.00 hodiny na adresu: Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Termín a miesto pohovoru oznámi prednosta MsÚ prihláseným žiadateľom, ktorí splnia požadované podmienky, najmenej 7 dní pred dňom pohovoru.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 07:00
do 19:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Počítače:
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá