Vedúci oddelenia investícií

01.08.2020 Mesto Ružomberok
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Ružomberok
Ružomberok
Nám. A. Hlinku 1
03401

Ružomberok
Typ pracovnej ponuky: Bankovníctvo, leasing a poisťovníctvo; Vedúci oddelenia
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
29. 5. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
25. 6. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Náplň (druh) práce
Žiadame uchádzačov o zamestnanie, aby prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením: ,, Výberové konanie - vedúci oddelnia investícií- NEOTVÁRAŤ" doručili do 22.06.2020 do 13.00 hodiny na adresu: Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok.
Požadované doklady:
1. Prihláška do výberového konania,
2. Motivačný list,
3. Overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. Profesijný štrukturovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, e-mailového a telefonického kontaktu,
5. Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať,
6. Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch,
7. Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane údajov a o zemne a doplnení niektorých zákonov).
Termín a miesto pohovoru oznámi prednosta MsÚ prihláseným žiadateľom, ktorí splnia požadované podmienky, najmenej 7 dní pred dňom pohovoru.

Názov pracovného miesta: Vedúci oddelenia investícií
Náplň práce: oddelenie investícií zabezpečuje prípravu investičných akcií, plní úlohy spojené s prípravou investičných akcií pre proces verejného obstarávania a v súlade s internými predpismi; zabezpečuje inžiniersku činnosť súvisiacu s konaniami podľa stavebného zákona; zabezpečuje prípravu zmluvných vzťahov a prípravu úhrad faktúr; organizačne zabezpečuje odovzdanie staveniska; pri realizácii stavieb zabezpečuje výkon stavebného dozora; kontrolu a preberanie prác; vybavuje reklamácie dodávok stavebných prác, zabezpeuje podklady ukončenej stavby k zaradeniu do majetku mesta, k archivácii projektových dokumentácií a dokladov ukončených stavieb.
Požiadavky na uchádzača:
- odborná spôsobilosť, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického zamerania - prednostne odbor stavebníctvo,
- min. 10 rokov praxe, skúsenosť s vedením,
- prehľad v zákonoch:
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
č. 150/2013 Z. z o štátnom fonde rozvoja a bývania,
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní,
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- osobné predpoklady: zdravotná spôsobilosť, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, zvládanie záťažových situácií, schopnosť pracovať v kolejtíve, analytické a konštruktívne myslenie, zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, občiasnka bezúhonnosť.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 07:00
do 19:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Počítače:
  • Microsoft PowerPoint - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá