Koordinátor vzdelávania a odborných aktivít

29.06.2020 Slovenská únia podporovaného zamestnávania
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Bratislavský kraj
okres Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Panenská 29
81103

Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Špedícia, doprava a logistika; Koordinátor
Ponúkaný plat (základná mzda): 758 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: vedľajší
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
758,65 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
15. 4. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
9. 7. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na kratší pracovný čas
počet hodín za týždeň: 20

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Koordinátor vzdelávania a odborných aktivít projektu Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov za oblasť aktivizácie a zamestnávania, ktoré manažuje Slovenská únia podporovaného zamestnávania.

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 29.7.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami
Žiadosti sú:
1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
4. Potvrdenie o odbornej praxi súvisiacej s povahou pracovnej pozície.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:
email
alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Slovenská únia podporovaného zamestnávania
Panenská 29,
811 03 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP DI “.

Vážime si vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.
Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Slovenskej únii podporovaného zamestnávania, so sídlom na Panenskej ulici 29,811 03 Bratislava , IČO:30802601 súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.


Náplň (druh) práce
Koordinačne, organizačne, logisticky a administratívne zabezpečuje vzdelávacie a odborné aktivity projektu, ktoré partner realizuje, napr. spolupracuje na akreditácii vzdelávaní a príprave konzultácii pre zapojené zariadenia. Komunikácia s poskytovateľmi vzdelávania a realizácia prieskumov trhu na zabezpečovanie priestorov vzdelávania. Od začiatku projektu bude zabezpečovať veci súvisiace s administratívnym spracovaním projektu pre partnerov, t.j. komunikovať, manažovať, koordinovať a pripravovať podklady a dohody so zariadeniami. Hlavné činnosti koordinátora vzdelávania a odborných aktivít tvoria najmä: komunikácia s poskytovateľmi vzdelávania, realizácia prieskumov trhu na zabezpečovanie priestorov vzdelávania, príprava logistického plánu vzdelávania a zodpovednosť za jeho plynulú a komplexnú realizáciu, komunikácia a zabezpečenie účasti pracovníkov zapojených zariadení na vzdelávacích aktivitách, sumarizácia a kontrola prezenčných listín, kontrola a monitoring účasti na vzdelávacích aktivitách, kontrola a vedenie agendy spojenej s lektormi vzdelávania (pracovné výkazy, cestovné príkazy, správy zo služobných ciest, súvisiaca fotodokumentácia z realizácie vzdelávacích aktivít), koordinácia ostatných odborných aktivít projektu v zmysle popisu aktivít projektu. V rámci podaktivity 1.4 zabezpečuje koordinovanie a administratívne spracovanie podkladov danej podaktivity a technické zabezpečenie činnosti hodnotiacich tímov partnera. V rámci podaktivity 1.5 zabezpečuje koordinovanie a administratívne spracovanie podkladov danej podaktivity a technické zabezpečenie činnosti odborných a lektorských tímov partnera. V rámci podaktivity 1.6 zabezpečuje koordinovanie a administratívne spracovanie podkladov danej podaktivity a technické zabezpečenie činnosti odborných a lektorských tímov partnera, tvorbu a kontrolu realizácie časového harmonogramu odborných konzultácií.


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
  • Skupina B

Ďalšie požiadavky:

Preukázateľná skúsenosť s výkonom činností projektového alebo finančného riadenia v projekte financovanom zo zdrojov EÚ (platí pre všetky druhy vzdelania).

aktívny vodič, výhoda vlastné motorové vozidlo

- organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.