Terénny sociálny pracovník

25.02.2021 Obec Gortva
Miesto práce: Slovensko
okres Rimavská Sobota
Jesenské
Gortva
98002

Okres Rimavská Sobota
Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo; Sociálny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 864 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
864,50 € mesačne

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
12. 3. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
13. 1. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov:

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Náplň (druh) práce
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
• životopis uchádzača,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace . (platí pre MVO).
Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP:
 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca , alebo
 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo
 ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo
 ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a preukázateľne štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca.

Kompetencie:
 vytrvalosť, konštruktívna schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií;
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny – Obec Gortva a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu v Gortve, Gortva č. 138, 980 02 Jesenské.
Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie
a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami, príp. znalosť jazyka cieľovej skupiny a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

sociálna práca
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Gortva
138, Gortva, 98002

Ďalšie ponuky spoločnosti