Terénny sociálny pracovník

05.04.2021 Obec Ratková
Miesto práce: Slovensko
okres Revúca
Ratková
č.d. 1
98265

Okres Revúca
Pozícia / odvetvie: Vzdelávanie a školstvo; Sociálny pracovník
Ponúkaný plat (základná mzda): 866 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
866 € mesačne

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
6. 3. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
23. 3. 2021

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Sociálne služby

Náplň (druh) práce
terénny sociálny pracovník

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu Obecnú úrad Ratková, Ratková 1, 982 65 Ratková, alebo e-mailom na adresu podateľemail

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
- žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
- životopis uchádzača,
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
- uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace1. (platí pre MVO).


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • vedenie ľudí
  • motivovanie ľudí
  • samostatnosť
  • organizovanie a plánovanie práce

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Obec Ratková
Ratková 1, Ratková, 98265