custom-banner

Vedúci odboru rozpočtu a kontrolingu RTVS

19.09.2020 Rozhlas a televízia Slovenska
Miesto práce: Bratislava
Typ pracovnej ponuky: Finančný kontrolór
Ponúkaný plat (základná mzda): 2500 - 2500 EUR
2500€ brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta môže byť základná mzda dohodnutá vyššie) + variabilná zložka (odmeny)
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) hľadá do svojho tímu na Sekciu ekonomiky skúseného, analyticky mysliaceho človeka s príjemným vystupovaním na pozíciu Vedúceho odboru. Hľadáme nového kolegu, ktorý má bohaté skúsenosti s vedením väčšieho tímu v oblasti kontrolingu.

Rozhodujete a zodpovedáte za:
- usmerňovanie ekonomických procesov RTVS v oblasti plánovania a rozpočtovania
- príprava a sledovanie výkazníctva vo väzbe na výkony vysielania, výroby a ostatných podporných útvarov
- metodické usmerňovanie všetkých úsekov v oblasti vnútropodnikových nákladov a výnosov
- komplexné riadenie rozpočtových a kontrolingových procesov
-

Riadite a kontrolujete:
- zostavovanie rozpočtu nákladov a výnosov podľa jednotlivých vnútropodnikových útvarov ako aj komplexne za celú organizáciu
- plánovanie a oceňovanie výrobných a vysielacích nákladov
- štatistické vyhodnocovanie a analyzovanie s priamou väzbou na finančný kontroling
- príprava vnútropodnikových smerníc a nariadení (finančné, vysielacie a výrobné plány)

Vykonávate a zabezpečujete :
- vypracovanie strednodobých plánov a rozpočtov za RTVS
- hodnotenie výsledkov hospodárenia RTVS za sledované obdobia
- vypracovanie správ o činnosti a hospodárení RTVS vrátane Výročnej správy
- správu databázy centrálneho registra relácií, na ktorú sa viažu všetky činnosti jednotlivých útvarov RTVS vrátane štúdií RTVS
- predkladanie dokumentov v oblasti zostavovania finančných, vysielacích, výrobných plánov a v oblasti rozborov, štatistík a analýz
- pripomienkovanie zmlúv a dodatkov z hľadiska efektívneho vynakladania plánovaných finančných prostriedkov
- evidenciu a správu centrálneho registra identifikačných kódov (IDEC) v IS PROVYS v súlade s vysielacou štruktúrou
- správu a schvaľovanie objednávok, honorárových zmlúv a i.
- spracovanie štatistík, analýz a rôznych materiálov pre MF SR, MK SR, Radu RTVS, RVaR, EBU, kontrolné orgány a i.
- predkladanie reportov finančného plnenia zmlúv, uzatvorených v rámci verejného obstarávania

Spolupracujete:
- so všetkými útvarmi RTVS, externými partnermi a orgánmi štátnej správy (Rada RTVS, MF SR, MK SR, a iné)

Iné výhody:

Parkovacie miesta v areáloch RTVS
Športovo – relaxačné zariadenie v Liptovskom Jáne
Multisport karta
Masáže pre zamestnancov
Letný denný detský tábor
Celofiremné akcie, teambuildingy
Jazykové a profesné vzdelávanie
Intenzívna spolupráca s EBU
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
Príspevok pri narodení dieťaťa
Zamestnanecké kluby

Informácie pre uchádzača:

V prípade záujmu o voľnú pracovnú pozíciu, nám, prosím, zašlite spolu s Vašim životopisom i motivačný list. Náš výberový proces pozostáva z viacerých krokov - výberových kôl. Na základe selekcie životopisov, resp. telefonickej predselekcie, budú pozvaní na osobné stretnutie iba vybraní kandidáti.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

• prax na obdobnej pozícii min.5 rokov
• Anglický jazyk – mierne pokročilý
• MS Office (Excel, Powerpoint, Word) – pokročilý
• VBA, DAX výhodou
• Softvérové aplikácie PROVYS a HELIOS výhodou
• Využívanie aplikácií PowerQuery a PowerBI resp. iných nástrojov BI výhodou
• analytické myslenie, tvorivosť, práca s dátami
• orientácia na výsledok
• prezentačné schopnosti
• tímová spolupráca
• organizačné schopnosti

Informácie o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti:

Rozhlas a televízia Slovenska je inštitúcia s dlhodobou a nesmierne bohatou tradíciou. V roku 2016 sme v RTVS oslávili už neuveriteľných 90 rokov vysielania Slovenského rozhlasu a 60 rokov vysielania Slovenskej televízie.

RTVS spolu so svojimi regionálnymi štúdiami v Banskej Bystrici a v Košiciach tvorí jeden veľký mediálny dom, ktorý prináša svojim zamestnancom množstvo príležitostí realizovať sa a podieľať sa na tvorbe a vysielaní.

Uchádzačom zároveň ponúka široké spektrum pracovných pozícií od technických, kreatívnych, výrobných, spravodajských, publicistických, propagačných až po administratívne. Svojou dlhodobou históriou a jedinečným postavením na Slovenskom trhu predstavuje stabilitu a istotu pre všetkých zamestnancov.

Veríme, že každý jeden z nás prispieva k tomu, aby unikátny príbeh RTVS úspešne pokračoval ďalej. Ak sa chceš stať jeho súčasťou, pridaj sa k nám!

Oblasť pôsobenia:

Vysielanie televízie a predplatené programy televízie

Adresa:

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
Bratislava
Slovenská republika
www.rtvs.sk

Kontaktné údaje:

Kariéra v RTVS
Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, Slovenská republika

Ďalšie ponuky spoločnosti