Profesionálny náhradný rodič

05.06.2020 Dobrý Pastier n.o.
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Typ pracovnej ponuky: Sociálne služby
Ponúkaný plat (základná mzda): 900 EUR
Termín nástupu do práce: od 1.7.2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

starostlivosť o mal. deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným alebo výchovným opatrením v počte najviac 2 deti v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča alebo v prostredí Centra pre deti a rodiny (poskytneme ubytovanie)

Informácie pre uchádzača:

Kvalifikačné predpoklady: nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie + 80 hodín prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti, najlepšie úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie + 60 hodín prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské bez maturity
Jazykové znalosti: Maďarský jazyk
Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované doklady: žiadosť o zaradenie do výberového konania, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, motivačný list, overená kópia vysvedčenia a diplomu alebo iného vzdelania, register trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, čestné prehlásenie o pravdivosti všetkýc údajov,uvádzaných v žiadosti, čestné prehlásenie alebo doklady preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, kolaudačné rozhodnutie na nehnuteľnosť PNR, výpis z registra trestov manžela, písomný súhlas partnera alebo manžela na výkon PNR. Ak uchádzač má už vyšetrenie u klinického psychológa, je potrebné ho doložiť k žiadosti. Termín podania žiadosti je 22.6.2020, výborové konania koncom júna 2020, čas dohodneme telefonicky.