Odborný referent stavebného úradu a životného prostredia

10.03.2020 Obec Lysá pod Makytou
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Trenčiansky kraj
okres Púchov
Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou 1
02054

Púchov
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa, Reality a stavebníctvo; Odborný referent, Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): 800 EUR
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
800 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
13. 2. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
13. 2. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Odpadové hospodárstvo a životné prostredieSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Informácie pre záujemcu:Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Lysá pod Makytou č. 1, 020 54 Lysá pod Makytou do 28.02.2020 do 12,00 hod. v zalepenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ - VK".


Náplň (druh) práce
Územné plánovanie a stavebný poriadok
- poradenská služba,
- vedenie územných konaní, príprava a vydávanie územných rozhodnutí,
- vedenie stavebných konaní, príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí,
- vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí,
- vydávanie povolení na drobné stavby,
- vydávanie povolení na zvláštne užívanie a rozkopávku miestnych
komunikácií,
- vedenie a vydávanie ďalších stavebných rozhodnutí podľa stavebného
zákona,
- zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu.

Ochrana ovzdušia
- evidencia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
- povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
- vydávanie súhlasov na povolenie a užívanie MZZO k stavebným a
kolaudačným povoleniam,
- vydávanie rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Ochrana prírody a krajiny
- vedenie a vydávanie rozhodnutí na výrub drevín v zmysle zákona o
ochrane prírody a krajiny.

Vodné hospodárstvo
- vedenie konaní a vydávanie rozhodnutí na vodné stavby,
- vydávanie vyjadrení a súhlasov v zmysle vodného zákona,
- evidencia prípojok na vodovod a kanalizáciu.

Majetkovo-právne vzťahy
- návrh a príprava kúpno-predajných zmlúv, nájomných a iných zmlúv.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
  • rozhodovanie
  • samostatnosť

Ďalšie požiadavky:

Iné predpoklady v zmysle zákona:
- znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na činnosť
stavebného úradu,
- ovládanie práce s PC,
- vítaná aspoň jednoročná prax po ukončení požadovaného vzdelania v
oblasti stavebníctva, architektúry, urbanizmu, na stavebnom úrade a pod.,
- zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópia dokladov o vzdelaní,
- fotokópia dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 547/2003 Z.z.,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie, že uchádzať nemá záznam v registri trestov,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon práce,
- súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov na účel výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Lysá pod Makytou č. 1, 020 54 Lysá pod Makytou do 28.02.2020 do 12,00 hod. v zalepenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ - VK".


Osobnostné predpoklady
  • spoľahlivosť