Referent stavebného úradu

14.02.2020 Mesto Topoľčany
Miesto práce: Slovensko
Nitriansky kraj
okres Topoľčany
Topoľčany
Nám. M.R. Štefánika 1/1
95501

Topoľčany
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Štátna a verejná správa, Reality a stavebníctvo; Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 1. 3. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Iné výhody:

pružný pracovný čas,
5 dní dovolenky naviac ako ukladá Zákonník práce,
stravné lístky

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
1. 3. 2020

Dátum pridania ponuky:
15. 1. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
16. 1. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť:

Personalistika, administratíva a služby zákazníkomSamospráva

Informácie o sprostredkovaní:

Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou:Písomné príhlášky na pracovný pohovor m§žete podať do 03.02.2020 do 12:00 hod. na Mestskom úrade v Topoľčanoch.

Náplň (druh) práce
Posudzovanie žiadostí a vydávanie stanovísk a rozhodnutí v zmysle stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov

Písomné prihlášky na pracovný pohovor môžete podať do 03.02.2020 do 12:00 hod. v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu, Nám. M.R. Štefánika č..1, 955 01 Topoľčany, v zalepenej obálke s označením „Sekretariát – pracovný (referent stavebného úradu) – neotvárať!“

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie na pracovný pohovor, v ktorej je z dôvodu overenia bezúhonnosti nutné uviesť údaje: meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo platného OP, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, trvalé bydlisko, štátne občianstvo, štát narodenia,
- motivačný list,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas o spracovaní osobných údajov na účely pracovného pohovoru,
- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o pravdivosti všetkých údajov.

Ponúkané výhody
pružný pracovný čas,
5 dní dovolenky naviac ako ukladá Zákonník práce,
stravné lístky

Pracovné podmienky

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Ponúkané výhody

pružný pracovný čas,
5 dní dovolenky naviac ako ukladá Zákonník práce,
stravné lístky


Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore stavebníctvo
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore architektúra
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • samostatnosť
 • rozhodovanie
 • organizovanie a plánovanie práce

Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť,
flexibilnosť,
odborná prax výhodou,
Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu podľa vyhlášky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu - výhodou


Osobnostné predpoklady
 • analytické myslenie
 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Mesto Topoľčany
Nám. M.R. Štefánika 1/1
95501 Topoľčany
Slovensko
Fax: +421385340111

Ďalšie ponuky spoločnosti