Špeciálny pedagóg

07.09.2020 Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
okres Košice
Košice-Košic.Nová Ves
Mliečna 20A
04014

Košice
Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo; Špeciálny pedagóg, Učiteľ 1.stupňa ZŠ, Učiteľ 2.stupňa ZŠ, Učiteľ na strednej škole
Ponúkaný plat (základná mzda): Zamestnávateľ neuviedol
Termín nástupu do práce: 15. 2. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu:
15. 2. 2020

Dátum pridania ponuky:
15. 1. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
15. 1. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Výchova, vzdelávanie a športSociálne služby

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:24. 1. 2020Informácie pre záujemcu:Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu:

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie o voľnom pracovnom mieste,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) žiadosť o dopis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) motivačný list,
f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písm. b) až d),
g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 22.01.2020. V určenom termíne ich zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Košická Nová Ves, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači, ktorí splnia vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 24.01.2020 o 09:00 hod. na Mliečnej 20A v Košickej Novej Vsi.

Náplň (druh) práce
Odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:00
do 15:00

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika


Dĺžka praxe

aspoň 3 roky


Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • tímová práca
 • rozhodovanie
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tvorivosť (kreativita)
 • samostatnosť
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • osobnostný rozvoj

Cudzie jazyky:
 • maďarský - elementárna: A1 a A2

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Znalosť zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele


Osobnostné predpoklady
 • iniciatívnosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • asertivita