Referent odd. právneho, SM a VO - právnik

21.08.2020 Trenčiansky samosprávny kraj
Ponuka je neaktívna, nedá sa na ňu reagovať.

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

Miesto práce: Slovensko
Trenčiansky kraj
okres Trenčín
Trenčín
K dolnej stanici 7282/20A
91101

okres Trenčín
Typ pracovnej ponuky: Administratíva, Právo a legislatíva, Štátna a verejná správa; Právnik, Referent
Ponúkaný plat (základná mzda): 1000 EUR
Termín nástupu do práce: 1. 3. 2020
Druh pracovného pomeru: hlavný
Počet voľných miest: 1

Informácie o pracovnom mieste

Informácie pre uchádzača:


Základná zložka mzdy (v hrubom):
1000 € za mesiac

Dátum nástupu:
1. 3. 2020

Dátum pridania ponuky:
10. 1. 2020

Dátum poslednej aktualizácie:
13. 1. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

SamosprávaSúdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:31. 1. 2020Informácie pre záujemcu:Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
 žiadosť o účasť na VK
 motivačný list,
 profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):
A.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK PRÁVNE“,
alebo B.) e-mailom na adresu:
email

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 31.01.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je marec 2020.


Náplň (druh) práce
1. Zabezpečuje právnu agendu, vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch.
2. Pripravuje podklady pre súdne a iné konania podľa požiadaviek zamestnávateľa.
3. V spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu zodpovedá za spracovanie VZN a iných noriem TSK a úradu a za ich súlad s právnymi predpismi.
4. Vypracováva stanoviská k návrhom zmlúv, dohôd a rozhodnutí predkladajúcich jednotlivými organizačnými útvarmi úradu.
5. Vypracováva, prípadne kontroluje, v spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu návrhy zmlúv a dohôd TSK podľa pokynov nadriadených zamestnancov.
6. Vypracováva v spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu návrhy na pripomienkovanie zákonov v rámci TSK.
7. Pripravuje materiály na rokovanie orgánov TSK.
8. Dodržuje ustanovenia Registratúrneho poriadku TSK a Registratúrneho plánu TSK.
9. Zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu ďalšie činnosti v pôsobnosti oddelenia a úradu podľa pokynov nadriadených

Pracovné podmienky
Pracovný čas:
od 7:15
do

Práca na zmeny:
jednozmenný pracovný režim

Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Požiadavky na zamestnanca

Vhodné pre absolventov: Nie
Vodičský preukaz: B

Všeobecne požadované znalosti:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo


Dĺžka praxe

aspoň 1 rok


Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • vyjednávanie
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Windows - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Uchádzač o pracovné miesto musí:
a/ prvé obsadzované miesto si vyžaduje právnu prax v trvaní minimálne 1 rok ( prax v oblasti prevodov nehnuteľností a pozemkového práva výhodou)
b/ druhé obsadzované miesto si vyžaduje dôkladné ovládanie zdravotníckej legislatívy a správneho práva so zameraním na zdravotníctvo
c/ byť bezúhonný,
d/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
e/ byť samostatný, odborne spôsobilý, flexibilný, komunikatívny, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy,
f/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa - právnické,
g/ mať znalosť legislatívy a primerané odborné vedomosti
h/ ovládať užívateľsky prácu s počítačom,
i/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“ výhodou.


Osobnostné predpoklady
 • cieľavedomosť
 • komunikatívnosť
 • praktické myslenie